NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Especialització dins de la psicologia que té com a finalitat avaluar, diagnosticar i tractar els problemes en les funcions cognitives (problemes d’atenció, de memòria, trastorns de llenguatge, dificultats per raonar, etc.), així com els trastorns de conducta i els problemes emocionals que poden aparèixer a conseqüència de malalties neurològiques.

Avaluació:


Estudi exhaustiu sobre el funcionament de la memòria, l’atenció, el llenguatge, la capacitat de raonament o la velocitat en què la persona processa la informació. També detectem problemes psicològics o del comportament.

Diagnòstic neuropsicològic:


A partir dels resultats de l’avaluació neuropsicológica informem de les possibles dificultats que pot presentar el pacient en el seu funcionament quotidià, a nivell funcional, laboral, escolar o social, i orientem també a nivell de pronòstic.

Assessorament 


Oferim orientació i pautes de maneig a professionals, familiars i al propi pacient sobre els problemes cognitius i els canvis de conducta que poden presentar les persones amb problemes neurològics.


Els principals problemes que abordem són els següents:

 Problemes de memòria.
Dificultats per mantenir i o centrar l’atenció.
Problemes en el funcionament degut a enlentiment.
Problemes de comprensió o d’expressió.
Falta de flexibilitat mental.
Problemes en la planificació i l’organització.
Canvis en la conducta: impulsivitat, desinhibició, falta d’iniciativa, agressivitat.
Reducció de la consciència dels propis problemes.