NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

És un programa adreçat a persones que pateixen trastorns de la masticació i/o la deglució o que tinguin risc de patir-ne.


“La disfàgia no és una malaltia sinó un símptoma, l’indici d’un trastorn que pot ser d’origen neurològic o estructural. La disfàgia neurògena: és d’origen neurològic i apareix com a conseqüència d’una lesió en el sistema nerviós: Dany cerebral adquirit, malalties neurodegeneratives Gent gran (envelliment natural) i Paràlisis cerebral infantil”


Avaluació:


Detectar alteracions en la funció masticatòria i deglutòria, acció que es realitza mitjançant el seguiment d’un protocol d’exploració acurat.

Intervenció:


Oferim un pla d’intervenció ajustat a les necessitats de cada persona, que permeti compensar les alteracions en les funcions de la masticació i la deglució.El programa inclou les següents actuacions:

  1. Entrevista inicial.
  2. Exploració clínica del pacient.
  3. Entrega d’informe.
  4. Assessorament, orientació i entrega de pautes.
  5. Inici de tractament logopedic a través d’un Programa de Tractament Individualitzat i adaptat a les necessitats de la persona.