NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

La psicopedagogia és la ciència que estudia les persones i els seus comportaments en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Té com a objectiu principal desenvolupar mètodes, tècniques i eines que ajudin a les persones a potenciar les seves habilitats per millorar el seu desenvolupament en l’àmbit acadèmic, formatiu o laboral. 

La psicopedagogia s'adreça tant a la població infantil com a la població adulta. Cal tenir en compte que en les etapes educatives de caràcter obligatori, l'orientació psicopedagògica està garantitzada, però és la finalització d'aquestes etapes educatives i en l'inici d'estudis superiors quan apareix un vuit en relació a l'acompanyament necessari per fer front a les exigències de l'àmbit universitari o professional que poden ser abordades des de la psicopedagogia per adults.

Avaluació

El primer pas de tota intervenció psicopedagògica l’estableix la confecció d’un diagnòstic de tipus pedagògic en què el psicopedagog recol·lecta informació de les aptituds, habilitats i mancances de la persona. Aquesta informació s’utilitzarà per elaborar un pla d’estudis personalitzat adreçat a la millora del rendiment en procés d’aprenentatge.

Intervenció

La intervenció psicopedagògica consisteix en el desenvolupament d’un tractament orientat a potenciar el procés d’aprenentatge per ajudar a la persona a assolir el millor rendiment possible en els seus objectius acadèmics o professionals.

La intervenció individualitzada i especialitzada permetrà abordar els diferents objectius de la forma més eficaç i efectiva possible, proporcionant a la persona eines i personalitzades per tal que sigui capaç de donar resposta als reptes acadèmics i/o professionals de manera autònoma.

En el cas de la intervenció psicopedagògica en l'àrea d'adults, aquesta també pot ajudar a optimitzar el rendiment laboral, identificant estils de treball perjudicials i paral·lelament entrenant estratègies d'aprenentatge en funció del seu estil cognitiu.

Els objectius del psicopedagog a NeuroLleida són:

 Conèixer i posar en pràctica tècniques d’estudi.
 Definir pautes i accions concretes per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 Desenvolupar projectes d’ampliació i enriquiment extra curricular.
 Programar intervencions per desenvolupar hàbits d’autonomia respecte la implicació acadèmica.
 Acompanyar els canvis d’etapa educativa per tal d’afavorir la seva adaptació dins l’àmbit escolar.
 Orientar acadèmicament i professionalment: assessorament i acompanyament en la pressa de decisions sobre els estudis i el futur laboral.
  Proporcionar pautes i acompanyament davant les exigències de l'àmbit universitari o professional.