NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

És la disciplina en la que mitjançant un conjunt de tècniques, mètodes i actuacions potenciem l’autonomia en la realització de les activitats de la vida diària, l'execució de les quals es veu interrompuda per una pèrdua d’habilitats, a causa de l'aparició d’una deficiència.

Intervenció:


El tractament té com a finalitat rehabilitar, compensar o suplir aquelles funcions perdudes amb el objectiu final de que les persones assoleixin la màxima autonomia possible en les activitats bàsiques (vestir-se, dutxar-se, etc..,), instrumentals (anar a comprar, desenvolupar-se per l'entorn, etc...) i d'oci i temps lliure. Realitzem un tractament individual, i en la que plantegem els objectius en relació a les necessitats de les persones o de les seves famílies, els quals es converteixen en agent actiu del tractament...

Assessorament i orientació:


Oferim assessorament tant a famílies com a pacients en l'ús de productes de suport, l’elecció de cadires de rodes i en l'adaptació funcional del domicili, per potenciar l'autonomia de les activitats de la vida diària.Realitzem una atenció en les següents situacions:

 Dificultat en la realització de las activitats bàsiques de la vida diària (vestit, higiene, transferència, entre altres.)
 Deteriorament cognitiu lleu i demència que impliquin una dificultat en la vida quotidiana.
 Entrenament de diferents maniobres bàsiques per controlar de forma adequada la cadira de roda.
 Tractament rehabilitador de l’extremitat superior i de la mà afectada que limiti la funcionalitat en la realització de les activitats quotidianes.
 Abordatge de problemes de planificació i organització que impliqui una alteració a nivell de rutines en pacients amb una patologia neurològica.