NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
És el programa d’estimulació cognitiva que s’adreça a persones que presenten problemes de memòria i atenció associats a l’edat, que té com a objectiu principal potenciar la plasticitat cerebral per preservar i millorar el seu funcionament cognitiu i prevenir el seu deteriorament.


Neuroactiva’t ofereix un abordatge integral de la persona, aplicant una intervenció sobre les funcions cognitives, les físiques, funcionals, emocionals i relacionals.“Basat en les evidències científiques
que demostren els beneficis d’un abordatge holístic en la millora de les funcions cognitives de les persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu i la prevenció d’una possible conversió cap a una demència”


T’oferim un programa innovador, estructurat i adaptat a cada persona i que es centra en:

La potenciació de la memòria, l’atenció i el llenguatge.
El manteniment i millora de les capacitats físiques.
La promoció i enfortiment de les relacions socials i la participació en la comunitat.
El reforç de la motivació, l’autoconfiança i el benestar emocional.

Grups reduïts

Dirigit per professionals especialitzats en neurorehabilitació

Freqüència setmanal