NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

És un programa d'intervenció grupal dirigit a la gent gran que estigui interessada en millorar les seves funcions cognitives i conèixer estratègies per prevenir el deteriorament que repercuteix en la realització de les activitats de la vida diària amb el pas del temps.


“L’envelliment normal, no patològic, comporta un declivi de les funcions cognitives de la persona, que pot ser més o menys marcat en funció del nivell d’activitat previ i que pot tenir una repercussió en la vida quotidiana”


L’aspecte innovador d’aquest programa, està en la combinació de 3 components amb incidència en el estil de vida i que s’han demostrat científicament rellevants per aconseguir efectes beneficiosos sobre el funcionament cognitiu i amb efecte protector sobre la demència:

Funcions cognitives

Activitat física

Funcionament social

Els objectius que es pretenen aconseguir:

Millorar les funciones cognitives
Prevenir el deteriorament cognitiu associat a l'envelliment
Mantenir la capacitat funcional i l'autonomia
Mantenir el benestar emocional
Millorar la qualitat de vida.

Totes les activitats del programa inclouen un component pràctic i un component psicoeducatiu, basats en l’aprenentatge d’estratègies internes i externes que contribueixen en un ús més efectiu de les capacitats de la memòria i l’adquisició de nous coneixements relacionats amb l’afavoriment dels hàbits de salut que estan relacionats en la millora general del funcionament cognitiu i físic.