NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

La logopèdia és la disciplina que avalua i tracta aquelles capacitats que estan implicades en els processos comunicatius de la persona, ja sigui a nivell oral i/o escrit. Tanmateix, s’aborden patologies relacionades amb processos que cursen amb afectació de les estructures musculars del sistema bucofaringi i de les disfuncions que es puguin derivar dels desequilibris que es produeixen en el mateix. Des de l’àrea es planteja un abordatge basat en el treball de prevenció, avaluació, diagnòstic, pronòstic i tractament integral.

Les funcions del logopeda són:


Avaluar i diagnosticar alteracions relacionades amb l'àrea lingüística, comunicativa i miofuncional

Dissenyar i realitzar el tractament rehabilitador individualitzat

Orientar i assessorar tant a l'usuari com a la família

Som especialistes en l’abordatge de les afeccions més freqüents:


 Afàsia: incapacitat parcial o total per l’ús del llenguatge.
 Alèxia: pèrdua parcial o total de la capacitat per llegir i per realitzar una correcta comprensió lectora.
 Agrafia: pèrdua parcial o total de la capacitat grafomotriu i d’expressió d’idees per mitjà de l’escriptura.
 Implementació de SAAC’S (Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de la Comunicació).
 Disàrtria i anàrtria: alteracions de l’articulació de la parla i de les funcions associades (respiració, fonació, coordinació fonorespiratòria, ressonància, ritme i melodia).
 Diglòssia: trastorns de l’articulació produïts per malformacions o disfuncions en els òrgans articulatoris (fissura palatina, llavi leporí, paràlisis velar, parèsies facials i/o orofacials).
 Apràxia bucofonatoria: incapacitat per executar i coordinar seqüències de moviments orofacials de forma voluntària.
 Disfàgia: dificultat per deglutir aliments i/o líquids.