NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
És un procés que permet conèixer el rendiment cognitiu així com l'estat emocional i conductual de les persones.
Inclou l'exploració de les capacitat cognitives (atenció, memòria, llenguatge, praxis, gnòsies, funcions executives), del nivell d'autonomia de la persona en la vida quotidiana, i si s'escau, la valoració de l'estat d'ànim, comportament i personalitat.  Amb l’avaluació neuropsciològica, identifiquem la existència d’àrees alterades i el grau d’aquesta alteració.Com ho fem?Iniciem amb una entrevista clínica
amb el pacient i la família


Procedim a administrar una bateria
de proves cognitives estandaritzades
i qüestionaris clínics.


Analitzem els resultats i els recullim en un informe neuropsicològic que s’entrega al pacient al mateix temps que se li expliquen els resultats. 

Qui ho pot sol·licitar?
La petició de valoració neuropsicològica pot venir directament del propi pacient, els seus familiars, o be també a petició dels metges (atenció primària, neurologia o psiquiatria).Per a què serveix?
 És una prova complementària pel metge neuròleg per a poder diagnosticar amb el màxim de precisió. La valoració neuropsicològica resulta una de les principals proves pel diagnòstic de Deteriorament Cognitiu Lleu, queixes de memòria associades a l’edat, problemes de memòria de causa psiquiàtrica i també per diferenciar els principals tipus de demències (Alzheimer, demència frontal, demència per cossos de Lewy, demència vascular).  

Per disposar d'informació objectiva i fiable per saber si la persona presenta una alteració en les funcions cognitives. Aquest aspecte resulta d’especial rellevància pel diagnòstic precoç de Deteriorament Cognitiu Lleu.

Per aportar informació detallada sobre les àrees afectades i les preservades a nivell cognitiu, emocional i conductual en persones que presenten una malaltia neurológica o un dany cerebral, i també per comprovar si es produeixen canvis en aquestes funcions amb el pas del temps.

Per ajustar els objectius de la rehabilitació cognitiva, planificar el programa d’intervenció i mesurar els canvis que es produeixen amb la intervenció.

 Per avaluar la competència laboral de la persona (determinar si les capacitats cognitives que presenta poden ocasionar-li repercusions en la seva capacitat laboral).

Per valorar la necessitat d’incorporar estratègies de suport en l’entorn educatiu, familiar o social.

 Per descartar la presència de simulació (producció intencionada de símptomes cognitius motivats per un incentiu extern)