NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

NeuroLleida ofereix un nou servei de rehabilitació logopèdica destinat a la població infantil.

01/02/2017

Des NeuroLleida s'ha posat en marxa un nou projecte, aquest cop dirigit als més petits. El nou programa d'Atenció logopèdica Infantil està enfocat a la prevenció, avaluació, diagnòstic i rehabilitació de possibles alteracions en l'àmbit del llenguatge, la lectoescriptura, la parla o la comunicació, així com en les possibles disfuncions orofacials que poden interferir tant en la producció de la parla com sobre l'estructura de les dents, relacions maxil·lars i deglució.

El llenguatge, en totes les seves variants, és el nostre mitjà fonamental de comunicació, de manera que qualsevol alteració a aquest nivell pot suposar un gran desequilibri en molts aspectes de la nostra vida diària, així com en els diferents contextos (escola, família, desenvolupament social, autoestima, etc.). És aquí on entra el paper fonamental del logopeda, a causa de la gran importància de l'adequat tractament de les diverses patologies o alteracions que poden aparèixer a aquest nivell.

En NeuroLleida pots trobar ajuda per a l'abordatge de les diferents alteracions relacionades amb el llenguatge i la comunicació, a continuació exposem les diferents patologies que s'atendran des d'aquest nou programa:

A nivell de parla i comunicació podem trobar-nos amb diferents alteracions o patologies com: dislàlies, disfèmia, taquifèmia, disàrtria, etc. Per a això es porta a terme la pertinent rehabilitació d'aquells aspectes que entorpeixen o distorsionen l'articulació verbal i la fluïdesa dels sons.

D'altra banda, destaquem l'abordatge de tots els aspectes relacionats amb el llenguatge així com als diferents nivells: foneticofonològic, morfosintàctic, lexicosemàntic i pragmàtic. Algunes de les dificultats que podem trobar-nos són: Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) o trastorn del llenguatge secundari a altres patologies (lesions cerebrals o Trastorns en el neurodesenvolupament), Retard Simple del Llenguatge, Retard Específic del Llenguatge (REL) o Mutisme i inhibició del llenguatge.

També es porta a terme la intervenció de les diferents dificultats d'aprenentatge i del desenvolupament de la lectoescriptura entre les quals destaquem la dislèxia, la disgrafia o la disortografia.

Una altra dels grans i desconeguts camps d'actuació de la logopèdia és la teràpia miofuncional, des d'aquí es realitza la prevenció, valoració, diagnòstic i correcció de les disfuncions orofacials que poden interferir tant en la producció de la parla, com en la deglució, masticació, oclusió dental, el tancament labial i la respiració, mitjançant exercicis de coordinació i equilibri del sistema muscular orofacial. Destaquem diferents patologies com disglòssies o alteracions en les funcions masticatòria i deglutòria, entre d'altres.

És molt important l'adequat tractament d'aquestes patologies, amb un pla d'atenció individualitzat i una actuació el més primerenca possible, ja que d'aquesta manera aconseguirem amb més èxit la consecució dels objectius.