NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Neurolleida incrementa l’oferta de serveis i espera atendre unes 40 persones més

S’han organitzat 6 programes d’estimulació cognitiva, rehabilitació funcional, parla, teràpia ocupacional comunitària, gimnàstica i equilibri, i habilitats comunicatives

09/09/2021

Neurolleida, servei creat específicament per ASPID per oferir tractament sanitari no-farmacològic neurorehabilitador a persones afectades per una malaltia crònica que han patit algun tipus d'afectació neurològica, amplia i adapta a partir d’aquest setembre l’oferta de programes a fi d’optimitzar els resultats de l’atenció donada als usuaris. Aquesta ampliació dels serveis desenvolupats per Neurolleidas s’ha traduït en 6 programes nous destinats a abordar les diferents malalties neurològiques cròniques que s’atenen, amb la previsió de tractar aproximadament unes 40 persones.

Concretament, s’han organitzat 4 grups d’estimulació cognitiva (3 de matins i 1 de tarda), amb un total de 16 persones; 1 programa de rehabilitació funcional, amb 6 persones; 1 grup de parla, amb 3 persones; 1 grup de teràpia ocupacional comunitària, amb 4 persones; 1 grup de gimnàstica i equilibri, amb 3 persones; i 1 grup d’habilitats comunicatives, amb 3 persones.

Cal remarcar que el programa també inclou activitats de rehabilitació i de "funcionalitat" (aquestes darreres permeten portar a la pràctica del dia a dia les millores aconseguides durant la rehabilitació) en la comunitat i en els espais del nostre entorn.


Un total de 140 persones ateses

Aquests nous programes grupals s'afegeixen a l’ampli ventall d’abordatges que Neurolleida porta a terme des de fa anys, adreçats a persones de totes les edats (infants, adults, gent gran) amb patologies del sistema nerviós i que es fan mitjançant tractaments individualitzats. En total, el servei atén unes 100 persones, a les quals s’afegeixen les 40 previstes en les noves propostes grupals que Neurolleida engega aquest mes de setembre.

Entre les principals millores programades, cal destacar l’estrena d’un nou programa de Teràpia Ocupacional Comunitària adreçat a persones amb discapacitat física d’origen neurològic, que es centrarà en la millora de la participació i integració en la comunitat; la incorporació d’un nou grup d’Estimulació Cognitiva Terapèutica en horari de tarda adreçat a persones amb deteriorament cognitiu lleu o demència lleu, i l’augment de la durada del programa d’habilitats comunicatives per a persones amb afàsia (amb  activitats dos dies a la setmana).

Els principals trets diferencials dels programes grupals dissenyats per Neurolleida en relació a d’altres programes similars rauen en que es treballa amb grups reduïts de participants, els quals, a més, presenten la mateixa simptomatologia, fet que permet combinar els beneficis de l’atenció individualitzada amb els beneficis que aporta un grup homogeni. Aquest fet constitueix una ajuda important per a la millora emocional del participant, pera la seva integració social i comunitària i el sentiment de pertinença a un grup.

Cal afegir que Neurolleida ha organitzat grups en horaris de matins i de tardes per poder donar resposta a les diferents necessitats de les famílies. Tots els programes estan dissenyats i conduïts per professionals especialitzats en l’atenció al pacient neurològic.

Els programes d’abordatge al pacient amb una malaltia neurològica crònica contemplen aspectes com les activitats de prevenció i de manteniment de la salut per evitar l’aparició de les complicacions sanitàries més habituals; activitats de rehabilitació de manteniment i reeducació, destinades a potenciar les funcions cognitives, físiques, emocionals i funcionals; el foment de la reinserció social de la persona en l’àmbit de la societat i la família; l’orientació, informació i assessorament per a tots els àmbits de la vida, tant al pacient com a la família; un seguiment adequat per un equip de professionals especialitzats, tant a nivell dels especialistes mèdics com de professionals sanitaris no metges, i el suport individual I familiar en totes les activitats.

L’equip de Neurolleida compta amb 10 professionals dels àmbits de la neuropsicologia, la fisioteràpia, la logopèdia, la psicologia i la teràpia ocupacional.


Uns 69.000 casos de malalties neurològiques a Lleida

Actualment més de 7 milions de persones a l’Estat espanyol, el 16% de la població, presenten algun tipus de malaltia neurològica, el que vol dir que al demarcació de Lleida s’hi podrien registrar uns 69.000 casos. Les malalties neurològiques són responsables del 43,8% de la discapacitat per malaltia crònica. Moltes de les malalties neurològiques cròniques tenen un gran impacte social i una elevada prevalença (una prevalença que es concentra especialment en la gent major de 55 anys: més del 50% d’aquest segment de població pateix una malaltia crònica).

Aquestes afeccions són, en conjunt, un dels grups de malalties més costosos. La despesa sanitària de les malalties neurològiques a l’Estat espanyol puja a més de 10.865 milions d’euros (uns 100 milions d’euros a la demarcació de Lleida), xifra a la que caldria afegir altres despeses no sanitàries, que es calcula que són 8 vegades superiors a les sanitàries.

Les principals malalties neurològiques cròniques són l’ictus (al voltant d’un 35% queden amb algun tipus de seqüela discapacitat), les demències (la més freqüent és la malaltia d’Alzheimer; trastorns del moviment (el Parkinson n’és el del més freqüent); l’Esclerosi Multiple; seqüeles de Traumatismes Crànio-Encefàlics, i malalties neuromusculars (distròfies musculars, miastènia i ELA, són les mes prevalents).


Servei de premsa ASPID: tel. 675 82 89 82