NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Neurolleida engega un programa adreçat a les persones afectades per parkinson

Pensat amb l’objectiu de prevenir el deteriorament lligat a la malaltia, millorar la qualitat de vida i fomentar un estil de vida actiu

14/11/2022

El servei Neurolleida d’Aspid ha posat en marxa un nou programa adreçat a les persones afectades per Parkinson i per altres parkinsonismes i que té l’objectiu de prevenir el deteriorament lligat a la malaltia, millorar la qualitat de vida i sobretot empoderar els participants i els familiars per tal de fomentar un estil de vida actiu. També es planteja com un complement al tractament que segueixen habitualment en aquests pacients, els quals sovint no fan rehabilitació en les etapes més primerenques de la malaltia.

El nou programa està enfocat a persones que presenten dèficits lleus a nivell físic. Es un abordatge multidisciplinar, ja que inclou fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional. Cal remarcar que sovint les persones afectades per aquesta malaltia només reben tractament farmacològic i es per aquest motiu que des de Neurolleida s’aposta per un abordatge no farmacològic. El tractament s’inicia en fases lleus amb la voluntat que els pacients mantinguin l’autonomia el màxim temps possible.

El treball del nou programa es fonamenta en les últimes evidències científiques per a l’abordatge de l’afecció, és a dir, el treball amb exercici físic terapèutic i, sobretot, el tractament dels diferents aspectes motors que pot patir una persona amb Parkinson, desenvolupat de manera coordinada des de diferents disciplines.