NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

L’espasticitat, el trastorn que sovint és present en els pacients d’ictus. Com el podem combatre amb la fisioteràpia neurològica?

30/08/2017


Que és l’espasticitat i com
em pot afectar en la meva autonomia?

L’espasticitat és un trastorn motor del sistema nerviós que provoca un augment del to muscular dificultant l’estirament i la contracció dels músculs afectats.

L’espasticitat apareix com a conseqüència d’una lesió a nivell del sistema nerviós central (medul·la espinal i/o cervell). Les principals patologies en les que es poden evidenciar patrons d’espasticitat són l’ictus, lesions medul·lars, paràlisi cerebral infantil, traumatismes cranioencefàlics, entre d’altres.
Encara que no existeixen dades concretes de la prevalença de l’espasticitat, es calcula que 10 de cada 1000 espanyols conviu amb aquesta afectació. S’ha de tenir en compte que l’espasticitat és multicausal i va molt estretament lligada a altres patologies. El grau d’afectació dependrà del tipus de lesió, la localització i l’extensió. L’espasticitat pot afectar a un grup muscular, a tot l’hemicos, a les extremitats inferiors o a les quatre extremitats. Existeixen diferents graus d’espasticitat, des d’una lleu resistència en una part molt petita del recorregut articular fins a una fixació complerta de l’articulació que impossibilita el moviment.

L’espasticitat s’ha de tractar quan resulti limitant per a l’autonomia de la persona, ja sigui perquè dificulta la realització d’alguna activitat muscular voluntària, perquè apareix alguna alteració del patró de marxa, quan s’acompanya de dolor espontani, si hi ha risc de provocar deformitats òssies o articulars, i si arriba a dificultar la realització de les activitats de la vida diària, tals i com: la higiene personal, el vestit o les transferències, etc.Com et pot ajudar el fisioterapeuta
en el maneig de l’espasticitat?

És recomanable que el tractament de l’espasticitat comenci en les fases inicials, continuï en la fase de convalescència i es perllongui en la fase crònica per evitar possibles complicacions anteriorment descrites. Els objectius de l’abordatge de fisioteràpia neurològica poden ser variats, des d’evitar possibles complicacions, disminuir el dolor, millorar la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, etc.El tractament de fisioteràpia neurològica que oferim a NeuroLleida és personalitzat i individualitzat, oferint un abordatge de l’espasticitat segons les característiques del pacient i els objectius a aconseguir.Aquests són alguns dels abordatges més freqüents:


CONCEPTE BOBATH

És un concepte terapèutic emprat pel tractament global de persones amb alteracions neurològiques, en el que es té en compte tot l’individu i no solament la part del cos que estigui afectada, es treballa d’una manera totalment funcional i dirigida a millorar diferents activitats de la vida diària.


EXERCICI TERAPÈUTIC COGNOSCITIU - MÈTODE PERFETTI

Després d’una lesió neurològica cal considerar els possibles dèficits de sensibilitat, llenguatge, atenció, memòria, capacitat de representació ja que aquests dèficits són responsables de l’alteració del moviment. Amb aquesta tècnica es tenen en compte tots aquests factors a l’hora de millorar el control de l’espasticitat, així com, sobre altres dèficits que es puguin presentar després d’una afectació neurològica.


EMBENAT NEUROMUSCULAR

És una tècnica molt nova d’embenat, que a diferència del convencional, permet el moviment de l’articulació, activa la circulació de la zona i ajuda a corregir problemes articulars, musculars i de les fàscies, a més té efectes analgèsics. Tot i que no hi ha una evidència científica clara, els resultats a nivell clínic són molt esperançadors. És recomanable en extremitats en les que hi ha un dèficit, però que encara hi ha mobilitat, s’utilitza més en l’extremitat superior i el tronc, encara que també es pot utilitzar en l’inferior.


DNHS®

La tècnica Dry Needling for Hypertonia and Spasticity és una tècnica recent de punció seca que te l’objectiu de disminuir l’espasticitat del pacient que ha patit una lesió del sistema nerviós central i millorar la seva funcionalitat. La tècnica DNHS® utilitza per la seva aplicació agulles de punció seca, similars a les d’acupuntura, sense introduir cap substància al cos. Estudis recents han demostrat que aquesta tècnica millora la mobilitat i ajuda al múscul a treballar millor i, per tant, a tenir més mobilitat.
A NeuroLleida treballem amb tu i el teu entorn, per oferir-te u
n programa de rehabilitació especialitzada i global, a la vegada orientant-te i esdevenint el teu suport per a què puguis abordar les conseqüències originades per l’ictus, tot aconseguint la màxima autonomia posible.