NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

La neuromodulació percutània com a eina en el tractament del dolor

14/09/2023

Què és la neuromodulació percutània?

La Neuromodulació percutània o NMP és una tècnica de modulació dels circuits neuronals que presenten una disfunció, amb l’objectiu de regular i modificar el seu funcionament, actuant sobre el circuit en funció de l’etiologia i la clínica.

És una tècnica invasiva on s’utilitzen agulles d’acupuntura que s’apliquen pròximes al recorregut del nervi que transmet l’estímul sensitiu i aparells d’electró estimulació, amb uns paràmetres de freqüència i tipus de corrent molt específics que permet modular les senyals ascendents.

Quins mecanismes actuen en la reducció del dolor?

Els mecanismes de disminució del dolor es donen mitjançant la modulació de les neurones aferents, amb l’objectiu d’actuar sobre el gangli o nòdul de l’arrel nerviosa posterior de la medul·la. Aquests ganglis són un dels punts claus en la modulació de les senyals sensorials ascendents, mitjançant una lleu corrent elèctrica, que despolaritza la membrana cel·lular de la neurona, provocant l’activació en la sinapsis o connexió neuronal, de les vies analgèsiques i endorfíniques endògenes i reduint a l’hora la quantitat de neurotransmissors provinents dels nocioceptors que es poden fixar als receptors sensorials (teoria del “gate control” o de la porta d’entrada).


Com funciona la neuromodulació percutània?

Permet abordar el dolor estimulant els nervis perifèrics en punts distants a las zones sensibilitzades pel dolor persistent abordar-les sense causar més dolor en zones hiperalgèsiques o amb alodinia, seguint les estructures metamèriques dels dermatomes i miotomes (recorregut i innervació dels nervis cap a la medul·la des de la pell i els músculs).


Mitjançant tècniques de punció conjuntament amb el coneixement de l’anatomia i la utilització d’eines per determinar la proximitat al sistema nerviós, aconseguim modular els estímuls nocius, permetent-nos intercedir per tal d’obtenir millores en el control del dolor.


La neuromodulació percutània a Neurolleida

Des de Neurolleida hem estat utilitzant aquesta tècnica amb diversos pacients, i tots ells han experimentat millores en la mobilitat i en les sensacions. Així mateix, també s’ha pogut observar reducció en el to muscular i millora en l’espasticitat, i en molts casos una disminució i canvi de les sensacions doloroses.

 
 


Si voleu més informació sobre aquesta tècnica podeu contactar amb nosaltres directament a través del telèfon 973228980 o per correu electrònic info@neurolleida.cat

J.Oriol Beà Andreu
Fisioterapeuta Núm. Col. 15377
NeuroLleida

Referències
1.Helm S, Shirsat N, Calodney A, Abd-Elsayed A, Kloth D, Soin A, et al. Peripheral nerve stimulation for chronic pain: A systematic review of effectiveness and safety. Pain Ther. 2021;10(2):985–1002.
2.Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory: A gate control system modulates sensory input from the skin before it evokes pain perception and response. Science [Internet]. 1965;150(3699):971–9.
3.Braz J, Solorzano C, Wang X, Basbaum AI. Transmitting pain and itch messages: a contemporary view of the spinal cord circuits that generate gate control. Neuron. 2014;82(3):522–36.
4.Knotkova H, Hamani C, Sivanesan E, Le Beuffe MFE, Moon JY, Cohen SP, et al. Neuromodulation for chronic pain. Lancet. 2021;397(10289):2111–24.
5.White PF, Ghoname E-SA, Ahmed HE, Hamza MA, Craig WF, Vakharia AS. The effect of montage on the analgesic response to percutaneous neuromodulation therapy. Anesth Analg. 2001;92(2):483–7.