NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

La música com eina terapèutica

21/12/2018

Des de ja fa anys la Música es utilitzada com potent recurs terapèutic a través de la Musicoteràpia (MT). Aquesta modalitat de teràpia la desenvolupa un professional format i qualificat per disminuir el sofriment psicològic i emocional, millorar el benestar personal i corporal, i es pot aplicar de forma individual o grupal.

Dins de la MT, hi ha una intervenció més especialitzada que es coneix com Musicoteràpia Neurològica (MTN) i què es fonamenta en les evidències científiques de la percepció musical en el cervell. Així doncs la MTN consisteix en la utilització de la música amb voluntat terapèutica en persones afectades per alguna malaltia o trastorn de caire neurològic ja sigui amb finalitat rehabilitadora, de millora o manteniment, a mes de promoure el benestar personal.


Sobre quins aspectes es pot aplicar la MTN?


La MTN s’aplica en diferents afectacions d’origen neurològic com són:

  • 1 Malalties neurològiques com l’Alzheimer, el Parkinson, demències,...
  • 2 Lesions Cerebrals Sobrevingudes derivades per ictus, traumatismes cranioencefàlics, anòxies cerebrals,...
  • 3 Trastorns neurobiològics del desenvolupament com els que formen part dels Trastorns de l’Espectre Autista, Trastorn Específic del Llenguatge, Trastorn del Desenvolupament de la Coordinació, TDAH,...


De quina manera intervé la MTN en aquests trastorns i malalties?


La intervenció terapèutica amb la MTN està orientada a generar canvis en els mecanismes neuronals implicats en les funcions cerebrals afectades i amb diferents objectius que tot seguit enumerem:

  • Físic i motriu: Millora de la qualitat i l’extensió del moviment, l’equilibri, la coordinació motora, la qualitat de la marxa, així també com reforçar l’estimulació sensorial.
  • Funcions cognitives: Millora de l’atenció, la memòria, la motivació, les funcions executives(aquelles habilitats que ens permeten organitzar-nos, fer plans, resoldre problemes, buscar solucions alternatives, prendre decisions, centrar-nos en el que considerem més important,...), etc.
  • Parla i llenguatge: Millora i estimulació de les nostres habilitats verbals i comunicatives com de la funció respiratòria.
  • Social i emocional: Fomentar la nostra independència, la relació amb els altres i millora de l’estat anímic i de l’autoestima.


DAixí doncs, la MTN consisiteix en utilitzar la música per a reeducar, rehabilitar i/o optimitzar les disfuncions motrius, sensorials i cognitives..Com s’aplica la musicoteràpia neurològica? Existeixen una sèrie de tècniques i metodologies específiques que utilitzen els elements que componen la música com són el ritme, la melodia, l’harmonia i l’expressivitat per assolir diversos objectius. Per exemple cantant podem estimular la memòria de fets passats o millorar la intel·ligibilitat de la parla i el control de la veu, seguint el ritme d’una cançó es pot millorar la sincronització dels moviments, tocant diferents instruments millorem l’estat d’alerta i l’orientació en temps i espai del pacient, etc...

Cantar, ballar, seguir el ritme amb un tambor, amb el cos, caminar al compàs d’una cançó que ens agrada, tocar instruments, experimentar amb els sons...són part de les estratègies que s’utilitzen en els diferents exercicis de les sessions de MTN, tanmateix l’aplicació d’aquestes teràpies es desenvolupa amb una metodologia específica, que compta amb evidència empírica. També implica l’establiment d’objectius específics per tal de poder quantificar l’èxit de la seva aplicació i anar adaptant la intervenció terapèutica per aconseguir els millors resultats possibles.

Actualment a mes a mes de tots els recursos musicals que existeixen (instruments de percussió, de tecla, de corda, de vent, música enregistrada,...) comptem amb dispositius tecnològics (Sintetitzadors, dispositius digitals, Apps,...)que faciliten que qualsevol persona pugui fer música encara que no tingui coneixements previs, possibilitant que la MTN sigui una teràpia a l’abast de tothom.

Joan Enric Vidal Pañella
Psicòleg de NeuroLleida
Num Col·legiat: 14831

Si voleu profunditzar en aquest tema us recomanem:

- Jauset J.A. (2017). Música y neurociencia: La musicoterapia. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Thaut, M.H. & Hoemberg, V. (Eds.). (2014). Handbook of neurologic music therapy. New York, NY: Oxford University Press