La importància d’actuar a temps per la prevenció de les demències.

22/12/2016

El progressiu envelliment de la població, degut a un augment de l’esperança de vida i de la baixa taxa de natalitat, està generant canvis demogràfics que impliquen reptes socials, sanitaris i econòmics per la societat actual i futura. L’envelliment de la població es relaciona amb un augment de les situacions de dependència i de vulnerabilitat i un important augment de les malalties relacionades amb l’edat, com per exemple els casos de demència, dels que la malaltia d’Alzheimer n’esdevé la principal representant. Actualment, hi ha més de 47 milions de persones amb algun tipus de demència en tot el món i per al 2050 s'espera que augmenti aproximadament a 131.500.000 persones (Prince et al., 2016). A Espanya, un 6.3 % de la població majors de 60 anys pateixen algun tipus de demència (OECD, 2013).

L’augment de la incidència de la demència ha promogut un increment en la recerca d’un tractament que la reverteixi però, fins l’actualitat, els resultats han estat limitats, pel que cada cop està més acceptat que l’objectiu més assolible a mig termini és desenvolupar i maximitzar totes les oportunitats possibles destinades a la prevenció i a retardar l’inici d’aquestes malalties, actuant sobre els principals factors de risc. En aquest context, s’han creat nombrosos programes d’entrenament cognitiu centrats en tasques d’estimulació cognitiva o en l’entrenament de tècniques específiques de memòria, però que han esdevingut activitats poc generalitzables a l’entorn quotidià dels seus participants. Així, amb la finalitat de millorar les funcions cognitives de la gent gran i per prevenir-ne el seu deteriorament, la majoria d’estudis actuals aposten per crear Programes Multicomponents basats en la promoció de canvis en l’estil de vida de les persones, i actuant no només en l’esfera cognitiva, sinó també en la física i social (Carlson et al., 2012; Fratiglioni et al., 2004).

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA “GENT ACTIVA, MENT EN FORMA”


Des de NeuroLleida, s’ha dissenyat el projecte “Gent activa, ment en forma”, un programa d’intervenció grupal adreçat a persones grans, interessades en millorar les seves funcions cognitives i conèixer estratègies per prevenir el seu empitjorament amb el pas del temps.

Es tracta d’un projecte muticomponent que aplica una metodologia estricta, acurada i basada en les evidències científiques que han donat els resultats dels estudis més actuals sobre quina és la intervenció més efectiva en l’envelliment per promoure el manteniment de funcions cognitives i que tinguin un efecte protector contra la instauració d’una demència. Es combina la intervenció sobre 3 components de l’estil de vida que han demostrat ser rellevants per aconseguir efectes beneficiosos sobre el funcionament cognitiu: la intervenció directa sobre les funcions cognitives, l’activitat física i el funcionament social.

Actualment, el programa “Gent activa, ment en forma” s’està desenvolupant a la població de Tàrrega. El curs té una temporalitat de 8 mesos amb el que es pretén aprendre el funcionament de la memòria, autobservar quin tipus d’oblits existeixen i aplicar les tècniques i estratègies idònies per reduir-los o compensar-los. L’objectiu final és promoure aprenentatges reals per part dels participants i que contribueixin a millorar les funcions cognitives i a prevenir el seu declivi amb el pas del temps, a través d’activitats cognitives i físiques acompanyades d’un bon entorn social.