NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Inici nou programa d’estimulació cognitiva terapèutica.

07/03/2018

Aquest mes de Març NeuroLleida ha posat en marxa el programa d’Estimulació Cognitiva Terapèutica que s’adreça a persones amb demència lleu. L’objectiu principal del programa es centra en mantenir i estabilitzar en la forma més eficient possible les capacitats cognitives i funcionals i frenar la progressió de la malaltia.

• Les demències són un trastorn que, majoritàriament, són de causa neurodegenerativa i irreversible i ocasionen un deteriorament global persistent que provoca alteracions en el caràcter, les funcions mentals i la conducta. A més, produeixen un greu deteriorament de la vida social, laboral i quotidiana de la persona i interfereixen en el seu autogovern.

• La gran majoria de demències no disposen de tractament curatiu, pel que els objectius dels tractaments disponibles actualment s’adrecen a frenar o alentir la progressió del deteriorament. L’estimulació cognitiva és el tractament no-farmacològic que disposa de majors evidències científiques per la intervenció en les demències.


Per tal d’oferir una atenció el màxim d’individualitzada, el Programa d’Estimulació Cognitiva Terapèutica es realitza en grups reduïts, amb una freqüència de dos dies per setmana i en ell hi intervenen professionals especialitzats en l’estimulació cognitiva i la neuropsicologia.

Mitjançant un treball sistemàtic, estructurat i adaptat a les diferents individualitats dels participants, inclou una combinació d’activitats que treballen la memòria, l’atenció, el raonament, la percepció, l’orientació i el llenguatge, amb una base socialitzadora i lúdica. D’aquesta manera, els participants reforcen les seves habilitats cognitives però al mateix temps es diverteixen i potencien les seves habilitats socials.

Amb la finalitat de garantir el bon funcionament del programa i per conèixer els punts forts, interessos i les dificultats de cada persona, prèviament a l’inici del programa, es realitza una valoració inicial i posteriorment un seguiment de les capacitats cognitives i funcionals dels participants per fer un seguiment el màxim de detallat de la seva evolució.

Per més informació:
Telèfon: 973228980
Email: info@neurolleida.cat