NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Epilèpsia infantil i rendiment acadèmic

07/10/2020

L’epilèpsia afecta entre el 0,5% i l’1% dels nens i és la malaltia neurològica crònica més freqüent en l’edat pediàtrica. L’expressió clínica d’aquest trastorn és molt variable, i la gravetat i l’evolució varia en funció de cada cas.

La principal característica de l’epilèpsia és la presència de crisis o atacs convulsius de forma repetitiva, que són produïdes per descarregues elèctriques excessives de les neurones en el cervell, i que no estan relacionades amb altres condicions mèdiques (febre, infeccions, traumatismes, etc.).


Els resultats dels estudis científics posen en evidència que els infants amb epilèpsia tenen més risc de presentar dificultats acadèmiques i trastorns de conducta i de l’aprenentatge que els nens que no tenen epilèpsia.No existeix un únic factor que pugui explicar la causa d’aquestes dificultats sinó que és degut a una combinació de diferents variables. Els estudis mostren que en els nens amb epilèpsia, el llenguatge, els processos de lectoescriptura, l’atenció i la memòria verbal són els processos que acostumen a veure’s més afectats. Tot i així, l’impacte d’aquestes dificultats cognitives en el rendiment acadèmic és variable de nen a nen. Segons els estudis, les característiques relacionades amb les crisis epilèptiques, com per exemple l’edat d’inici, el tipus de crisis (parcial o generalitzada) o la gravetat de la convulsió, poden relacionar-se amb més risc de patir dificultats en l’àmbit acadèmic. No obstant, no existeixen resultats totalment coincidents entre tots els estudis, i el que s’observa és que altres variables demogràfiques i psicosocials també podrien estar influint en la presència d’aquestes dificultats. Per exemple, disposar d’un entorn estructurat, del recolzament i l’acompanyament, la planificació i l’ordre dins l’àmbit familiar o l’actitud de la societat en relació a les crisis (estigmatització, impacte emocional) poden ajudar a l’infant amb limitacions cognitives a completar amb èxit les tasques i exigències acadèmiques. 

Els nens amb epilèpsia poden portar una vida completament normal, però es necessari tenir en compte que existeixen una sèrie de condicions d’ordre neuropsicològic que poden acompanyar als símptomes generals de l’epilèpsia i ocasionar més risc de patir dificultats acadèmiques i/o trastorns emocionals i de conducta si no s’atenen adequadament.És per aquest motiu que és important considerar totes les possibles variables que acompanyen al nen i observar la seva conducta i el rendiment acadèmic en els diferents contextes, per poder reconèixer els possibles problemes i intervenir en cas que sigui necessari.

Alguns possibles indicadors que ens podrien fer sospitar davant la presència de dificultats cognitives i de rendiment acadèmic en nens amb epilèpsia serien els següents:

 • Presència d’indiferència a classe.
 • Resultats inferiors a la mitja degut a una afectació en les habilitats executives.
 • Trastorns del comportament.
 • Distraccions.
 • Crisis d’absències (episodis en què el nen o la nena es queden desconnectats del seu entorn durant un periode breu, mirant fixament al vuit i amb la mirada perduda, sense respondre momentàniament a estímuls externs).
 • Falta de concentració.
 • Somnolència.

Així doncs, davant la detecció de dificultats en el rendiment acadèmic i/o en l’esfera emocional i de conducta dels infants amb epilèpsia és pertinent realitzar una valoració per especialistes en neuropsicologia per poder concretar les dificultats i iniciar l’abans possible un abordatge tenint en compte els seus punts forts i dèbils, i la coordinació entre l’escola i la família per assegurar la motivació i l’èxit en l’àmbit acadèmic i emocional del infant.

Esther Mora Tosquella
Psicòloga General Sanitaria
Màster en neuropsicologia.
Núm Col. 22729


Referències:

 • Arnedo, M., Espinosa, M., Ruiz, R., Sánchez – Álvarez, J.C. (2006). Intervención neuropsicológica en la clínica de la epilepsia. Revista de Neurología; 43 (supl 1), s83-s88.
 • Campos – Castelló, J., Campos-Soler, S. (2004). Neuropsicología y epilepsia. Revista de neurología; 39; 166-177.
 • Dunn, D., Johnson, C.S., Perkins, S.M., Fastenau, P.S., Byars, A.W., DeGrauw, T.J., Austin, J.K. (2010). Academic problems in children with seixures: relationships with neuropsychological functioning and family variables during the 3 years after onset. Epilepsy & Behaviour 19, 455 – 461.
 • Fastenau, P., Shen, J., Dunn, D., Austin, J.K (2008). Academic Underachievement Among Children With Epilepsy: proportion exceeding psychometric criteria for learning disability and associated risk factors. Journal Learning Disabilities 41 (3): 195 - 207
 • Fastenau, P., Shen, J., Dunn., D., Perkins, S. M., Hermann, B.P., Austin, J .K (2009). Neuropsychological Predictors of Academic Underachievement in Peditric Epilepsy:moderating Roles of Demographic, Seizure and Psychosocil Variables. Epilepsia. 45(10): 1261–1272.
 • Vivir con epilepsia (s.d). Guía Epilepsia y niños. Recuperat el 21 d’agost del 2020 de https://vivirconepilepsia.es/epilepsia-infantil