NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Les exploracions logopèdiques tenen l’objectiu de detectar i avaluar les capacitats relatives a aquelles competències que estan implicades en els processos comunicatius de les persones. Les àrees susceptibles de ser avaluades, en funció de les necessitats de la persona, són les següents:


Àrea de Teràpia Miofuncional


Què s’explora?

 S’exploren aquells dèficits de la parla (disàrtria) i/o del gest alimentari (disfàgia) que cursen amb afectació de la musculatura orofacial i de les funcions que se’n deriven (respiració, fonació, coordinació fonorespiratòria, ressonància, prosòdia, articulació de la parla, masticació i deglució).


Com s’explora?

 Procedim a realitzar l’exploració clínica del pacient, els resultats de la qual son recollits en protocols d’avaluació específics per cada àrea avaluada. Per casos de disfàgia disposem del Programa d’Atenció a la Disfàgia, un programa específic pensat per la realització de l’estudi exclusiu de la disfàgia.Àrea de Capacitats Neurolingüístiques


Què s’explora?

Capacitats lingüístiques orals i escrites, a nivell de comprensió i expressió.
Habilitats comunicatives.
Necessitat d’us de Sistemes de Comunicació Augmentatius i/o Alternatius (SAAC’s).

Com s'explora?

Procedim a administrar una bateria de proves estandarditzades.

Els resultats de tota l’avaluació es recullen en un informe logopèdic final, que s’entrega al pacient, i que s’acompanya amb una entrevista de devolució de resultats on aquests s’expliquen amb detall.