NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Les exploracions logopèdiques tenen l’objectiu de detectar i avaluar les capacitats relatives a aquelles competències que estan implicades en els processos comunicatius de les persones. Les àrees susceptibles de ser avaluades, en funció de les necessitats de la persona, són les següents:


Àrea de Teràpia Miofuncional


Què s’explora?

 S’exploren aquells dèficits de la parla (disàrtria) i/o del gest alimentari (disfàgia) que cursen amb afectació de la musculatura orofacial i de les funcions que se’n deriven (respiració, fonació, coordinació fonorespiratòria, ressonància, prosòdia, articulació de la parla, masticació i deglució).


Com s’explora?

 Procedim a realitzar l’exploració clínica del pacient, els resultats de la qual son recollits en protocols d’avaluació específics per cada àrea avaluada. Per casos de disfàgia disposem del Programa d’Atenció a la Disfàgia, un programa específic pensat per la realització de l’estudi exclusiu de la disfàgia.Àrea de Capacitats Neurolingüístiques


Què s’explora?

Capacitats lingüístiques orals i escrites, a nivell de comprensió i expressió.
Habilitats comunicatives.
Necessitat d’us de Sistemes de Comunicació Augmentatius i/o Alternatius (SAAC’s).

Com s'explora?

Procedim a administrar una bateria de proves estandarditzades.

Els resultats de tota l’avaluació es recullen en un informe logopèdic final, que s’entrega al pacient, i que s’acompanya amb una entrevista de devolució de resultats on aquests s’expliquen amb detall.