NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Ens adrecem a:

Patologies del neurodesenvolupament
Dislèxia, discalculia, disgrafia. Trastorn d’atenció amb o sense hiperactivitat. Trastorns de la comunicació. Trastorns emocionals. Trastorns conductuals.

Patologies miofuncionals i de la parla
Trastorns de la parla, trastorns de l’alimentació, trastorns de la deglució. Altres.

Dany Cerebral Adquirit
Traumatismes cranioencefàlics (TCE).Ictus. Tumors. Anòxies. Malalties oncològiques. Altres.

 Diagnòstic

Consisteix en una avaluació exhaustiva i individualitzada de les capacitats cognitives, lingüístiques i emocionals del nen/a per determinar quin perfil de potencialitats i debilitats té i arribar a un diagnòstic sempre que sigui possible. Disposar d’aquesta informació permet abordar de forma més òptima una intervenció individualitzada i adaptada a cada cas.

  Intervenció

El tipus d’abordatge té en compte les diferents dimensions de la persona (emocional, cognitiva, social, física i de comunicació) i inclou la participació i col·laboració del nen/adolescent, la família i l’escola. L’objectiu general és potenciar l’autonomia i la funcionalitat de cada nen/adolescent a partir de les seves potencialitats i debilitats.

La unitat disposa d’un equip interdisciplinar i ofereix els següents tractaments:

 Neuropsicologia
 Logopèdia
 Psicologia

 Assesorament

Oferim orientació i pautes de maneig a professionals i familiars sobre els trastorns i dificultats que nens i/o adolescents poden patir durant el seu desenvolupament.

Treball transdisciplinar

Abordatge holístic

Tractament individualitzat

Participació del nen i la família en totes les decisions

Coordinació centre educatiu