NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Ens adrecem a:

Trastorns del neurodesenvolupament
Trastorns de la comunicació, trastorns de l'espectre autista (TEA), trastorn per dèficit de atenció amb hiperactivitat (TDAH), trastorns específics de l'aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgrafia), etc

Trastorns de la parla o la deglució
Deglució atípica, trastorns en l’alimentació, dislàlies, disfàgia, etc.

Dany Cerebral Adquirit
Traumatismes cranioencefàlics, tumors cerebrals, ictus, anòxia cerebral, etc

Trastorns del comportament i emocionals
Trastorns d'ansietat, trastorns de l'estat d’ànim, trastorns de la conducta, etc

 Diagnòstic

Consisteix en una avaluació exhaustiva i individualitzada de les capacitats cognitives, lingüístiques i emocionals del nen/a per determinar quin perfil de potencialitats i debilitats té i arribar a un diagnòstic sempre que sigui possible. Disposar d’aquesta informació permet abordar de forma més òptima una intervenció individualitzada i adaptada a cada cas.

  Intervenció

El tipus d’abordatge té en compte les diferents dimensions de la persona (emocional, cognitiva, social, física i de comunicació) i inclou la participació i col·laboració del nen/adolescent, la família i l’escola. L’objectiu general és potenciar l’autonomia i la funcionalitat de cada nen/adolescent a partir de les seves potencialitats i debilitats.

La unitat disposa d’un equip interdisciplinar i ofereix els següents tractaments:

 Neuropsicologia
 Logopèdia
 Psicologia

 Assesorament

Oferim orientació i pautes de maneig a professionals i familiars sobre els trastorns i dificultats que nens i/o adolescents poden patir durant el seu desenvolupament.

Treball transdisciplinar

Abordatge holístic

Tractament individualitzat

Participació del nen i la família en totes les decisions

Coordinació centre educatiu