NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

La neuropsicologia forense es una subespecialitat de la neuropsicologia clínica que te com a objectiu principal assessorar al jutge, tribunal i/o lletrats, aportant coneixements científicament validats sobre les possibles alteracions neurocognitives derivades d’una lesió o dany cerebral i determinar si aquestes tenen relació amb la qüestió forense que està sent jutjada.

El seu mètode de treball inclou:

  • Anamnesi neurològica, psicopatològica i neuropsicològica.
  • Exploració clínica neuropsicològica i de l’estat mental.
  • Anàlisi detallat dels resultats de les proves complementaries mediques, principalment la neuroimatge.
  • Exploració neuropsicològica completa a través de proves, tests i instruments estandarditzats i validats.

Realitzem peritacions neuropsicològiques en els següents àmbits:

Àmbit civil

Valoració de la capacitat d’obrar
Valoració de danys i seqüeles
Competència testamentària
Incapacitacions

Àmbit penal

Valoració de la imputabilitat
Valoració de la responsabilitat penal
Valoració de la capacitat processal
Valoració del risc de reincidència
Valoració de la perillositat
Valoració de les seqüeles

Àmbit laboral

Incapacitats laborals
Accidents de treballTambé realitzem elaboracions de contrainformes
  • Dany cerebral adquirit: traumatismes cranio-encefàlics, ictus, tumors cerebrals, infeccions cerebrals, síndrome post-commocional.
  • Malalties neurodegeneratives: Alzheimer, Parkinson i altres demències.
  • Sindromes neurotòxics: Trastorns cognitius degut a consum crònic d’alcohol i altres drogues, per tòxics ambientals o pels efectes de la quimioteràpia.

 

 

 

  • Sindromes de sensibilització central: Fibromialgia, Sindrome de fatiga crònica.
  • Alteració cognitiva associada a dolor crònic
  • Alteració cognitiva associada a malaltia mental: Esquizofrènia, Trastorn Bipolar, Depressió.