NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

És una activitat grupal dirigida a persones que pateixen trastorns del llenguatge (afàsia) com a conseqüència d’un dany cerebral adquirit i que presenten dificultats en la comunicació oral. La teràpia grupal afavoreix la socialització i l’ús del llenguatge. Per tant, la realització d’activitats grupals, enfocades a la participació, permeten facilitar un augment en la participació de les activitats en la vida diària. Amb aquest taller la nostra logopeda us ajudarà a:

 Afavorir l’ús de les capacitats lingüístiques preservades i estimular aquelles en les que hi ha dificultats.
 Proporcionar estratègies que afavoreixin una capacitat comunicativa més funcional.
 Proporcionar situacions d’interacció social a través de la comunicació.

Grups reduïts

Logopèdia especialitzada

Sessions setmanal