Una teràpia amb cèl·lules mare permet recuperar la funció motora a pacients afectats de lesió medul·lar.

26/09/2016

S’acaben de publicar les conclusions d'un estudi realitzat a l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid per part del neurocirurgià Jesús Vaquero i el seu equip, que dóna resultats molt esperançadors en la investigació amb cèl·lules mare.

La investigació parteix dels resultats que aquest equip havia obtingut utilitzant models animals, en els que havien demostrat la capacitat regenerativa de la teràpia cel·lular. En aquests estudis van utilitzar cèl·lules mare de l'estroma de la medul·la òssia, i van demostrar que aquestes cèl·lules mare es transformaven en cèl·lules nervioses a l'interior de l'organisme dels animals, i que el trasplantament afavoria al mateix temps la reparació natural.

Després dels bons resultats amb models animals, Vaquero va aconseguir autorització per provar el tractament amb pacients reals. És per aixó que l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid ha acollit al llarg dels últims anys un assaig clínic amb teràpia cel·lular per al tractament de la lesió medul·lar completa i crònica. L'assaig va començar al juliol de 2013, amb 12 pacients, i els seus resultats acaben de publicar-se a la revista científica «Cytotherapy».


Els pacients que van participar en l'estudi eren lesionats medul·lars de llarga durada, amb paraplegia completa i crònica (temps mig de cronicitat de 13 anys). El tractament aplicat va consistir en la neteja de les cicatrius i adherències de la lesió i en el mateix acte quirúrgic els pacients van rebre diverses dosis de cèl·lules mare mesenquimals aïllades de la seva pròpia medul·la òssia. Després es va aplicar una segona dosi de les seves pròpies cèl·lules mare tres mesos després. A més del tractament mèdic, tots els pacients van mantenir una teràpia rehabilitadora intensiva.

Els resultats de l'estudi van demostrar una millora de la sensibilitat i de la rigidesa muscular en tots els pacients, una millora en el control d'esfínters en més del 80%, una millora de la funció sexual i el dolor neuropàtic i una recuperació de la funció motora en més del 50% dels malalts.


Les conclusions de l'estudi van ser que la teràpia cel·lular personalitzada amb cèl·lules mare mesenquimals és segura i condueix a produir millores en els dominis clínics i de qualitat de vida dels pacients amb paraplegia completa i crònicament establerta.

En l’actualitat, aquest hospital madrileny està involucrat en una nova investigació amb 10 pacients amb lesions incompletes de medul·la, a qui se'ls aplicaran injeccions amb les cèl·lules mare obtingudes de la seva medul·la òssia, però en aquesta ocasió no es farà cirurgia per evitar qualsevol dany la seva medul·la.

Font: Vaquero, J. et al. An approach to Personalized cell therapy in chronic complete paraplegia: The Porta de Ferro phase I / II clinical trial. Cytotherapy, 2016; 18: 1025-1036