NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Un altre Jo: Implicacions psicològiques després d’una Lesió Cerebral

08/07/2021

El nostre sentiment i vivència de qui som va lligat a la nostra identitat, que es va construint al llarg de la nostra vida a partir d’aquests 3 eixos:

  • El nostre caràcter i personalitat: ve determinat per aspectes biològics i biogràfics, es a dir la meva tendència natural i allò que he viscut fins ara.
  • Les nostres relacions: qui som com a pares, germans, fills, companys/es de feina, amics/gues, etc... En totes aquestes relacions malgrat sóc la mateixa persona, mostro diferents tarannàs.
  • Les nostres circumstàncies actuals: aquelles situacions que ens obliguen a adaptar la nostra actitud i conducta al moment que estem vivint. Per exemple la pandèmia per la COVID-19 ens ha obligat a adaptar-nos a una sèrie de circumstàncies.

Després d’una lesió cerebral aquests 3 punts es poden veure profundament afectats, ja que segons el seu abast poden manifestar-se alteracions en:

  • El nostre caràcter i les nostres emocions
  • Les nostres facultats cognitives: memòria, atenció, velocitat mental, etc.
  • El nostre cos: pèrdua de mobilitat o de sensibilitat...,
  • La parla i en la comunicació
  • En la nostra funcionalitat i autonomia

A aquests canvis cal afegir que les nostres relacions personals (familiars i amistats)  així com els projectes laborals poden veure’s afectades.

Tots aquests elements sovint impliquen qüestionar-se sobre la mateixa identitat, el sentit de la pròpia vida i la necessitat de buscar una explicació de per què li ha succeït això a hom. Tot això pot comportar un gran i profund sofriment psicològic. Després d’una lesió cerebral la identitat de la persona pot veure’s  trastornada i tornar a una vida normalitzada pot tenir a veure amb construir i adaptar-se a una nova normalitat, a un altre Jo que pot ser diferent, en major o menor mesura, a l’anterior.

Així doncs, les conseqüències derivades d’una lesió cerebral requeriran la nostra màxima capacitat d’adaptació per comprendre, acceptar, integrar i reconduir  aquestes transformacions a fi d’aconseguir el millor procés rehabilitador possible.

Per aquests motius l’acompanyament psicològic després de patir una lesió cerebral és d’un gran valor,  ja que acompanya i contribueix a elaborar aquests canvis tant a la persona afectada com a les persones de l’entorn més proper, amb la finalitat de donar un major sentit i significat a una vida que continua.


Joan Enric Vidal Pañella
Psicòleg General sanitari
Num col·legiat 14831