NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Teràpia ocupacional i envelliment saludable

23/09/2022

Avui dia, en la nostra societat, la majoria de les persones poden aspirar a viure molt més enllà dels 80 anys degut a l'augment de l'esperança de vida. Però el què és més interessant, és que podem viure més enllà dels 60 anys amb una bona qualitat de vida i amb grans oportunitats. L'abast de les oportunitats en una major longevitat dependrà, en gran manera, d'un factor clau: la salut. Si les persones viuen aquests anys addicionals en bon estat de salut, la seva capacitat per fer el que valoren no serà pràcticament diferent a la d'una persona més jove.

La tendència en els pròxims anys és l'augment de la presència de gent gran, per la qual cosa és imprescindible que hi hagi una resposta social a aquest canvi. El primer repte passa per canviar estereotips de l'envelliment que han quedat antiquats, com per exemple, l'associació de l'envelliment amb dependència. Però tampoc hem de donar per fet que la gent gran, avui dia, està més sanes, ja que gran part de la qualitat de vida de la qual gaudeix es deu a estratègies i recursos que permeten gaudir de la vida malgrat la comorbilidad de malalties.

Què és envelliment saludable i envelliment actiu?

Parlar d'envelliment és parlar d'una etapa vital que cada persona afrontarà d'una manera propia sobre la base de les seves característiques individuals (capacitats, malalties, hàbits…), però també socials (entorn familiar, recursos comunitaris, sistema sanitari…).

  • L'Envelliment Saludable és el procés de fomentar i mantenir la capacitat funcional que permeti el benestar en la vellesa. En definitiva, assegurar-se de comptar amb els atributs necessaris per ser i fer el que sigui important aconseguir en aquesta etapa.
  • L'Envelliment Actiu és el procés d'optimització d'oportunitats en salut, participació i seguretat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen. És a dir, comptar amb les oportunitats i aprofitar-les de manera activa per continuar fent el que és important per cadascun.

Envelliment actiu i envelliment saludable es complementen arribant així a una etapa de la vida en la qual puguem continuar prenent decisions i exercint les nostres ocupacions de manera autònoma. En tots dos conceptes pren rellevància la capacitat per seguir rutines, hàbits saludables i participar en activitats de manera independent a mesura que s'envelleix.

La teràpia ocupacional com a opció facilitadora de l'envelliment actiu

Les diferents coses que fem en el dia a dia, des de fer-nos la higiene personal, vestir-nos i fer la compra, fins a anar a classes de pintura o de vacances forma part de l'ocupació humana. L'ocupació contribueix a la nostra identitat i és el nostre motor per realitzar aquelles coses que acaben beneficiant-nos, ja que d'ella obtenim uns resultats que contribueixen a la nostra satisfacció personal i benestar.

La gent gran forma un col·lectiu social sensible a riscos deguts a disminució d'ocupacions en el dia a dia, per diferents factors com a limitacions físiques, fi de l'etapa laboral i tendència a l'aïllament. És per això que és important mantenir una ocupació activa significativa, i si és necessari, guiada per un professional, perquè formi part de la millor manera d'un envelliment actiu i que garanteixi un envelliment saludable.

La teràpia ocupacional és una disciplina que s'ha especialitzat en la promoció de l'envelliment actiu, actuant a nivell preventiu com a promotora de salut i facilitadora de l'envelliment actiu.


En concret, els terapeutes ocupacionals utilitzem i fomentem les ocupacions del dia a dia de manera terapèutica, actuant a nivell preventiu i promotor de la salut en l'envelliment actiu, de diferents maneres:

  • Mantenint i millorant les activitats de la vida diària: valorant aspectes que puguin posar en risc la independència i aconsellant sobre com prioritzar o adaptar tasques i augmentar la seguretat
  • Assessorant sobre com mantenir la funcionalitat: oferir activitats que mantinguin les capacitats motores i cognitives, incorporant l'exercici físic i l'activitat mental en la vida diària
  • Planificant una vida lliure de barreres: aconsellar sobre modificacions de barreres físiques i dissenyar plans de participació comunitària inclusius.
  • Recolzant l'aprenentatge de l'ús de noves tecnologies, que poden donar suport a la participació en la comunitat, així com tecnologia d'assistència que previngui la dependència.
  • Promovent l’ocupació i transició a la jubilació: adaptar activitats per continuar tenint una ocupació productiva i redissenyar l'estil de vida a partir de la jubilació.
  • Fomentant vincles amb la família: aconsellant i fent costat a la família sobre els nous reptes i necessitats que poden aparèixer en la vellesa.

La utilitat de la teràpia ocupacional s'ha evidenciat en analitzar els resultats de programes que han utilitzat aquest enfocament, els quals han demostrat prevenir el deteriorament i augmentar el benestar de la gent gran, desenvolupant un estil de vida saludable dins de les seves rutines diàries.


Els programes de promoció de l'envelliment actiu basats en la teràpia ocupacional han demostrat millorar el benestar mental, la vitalitat, el funcionament social i la satisfacció amb la vida, així com disminuir els símptomes depressius i la percepció del dolor.

Néstor Pascual
Terapeuta ocupacional de Neurolleida
Col.Núm. 731


Referències

Libro Blanco del envejecimiento activo (2011). IMSERSO. Ministerio de sanidad, política social e igualdad.

Organización Mundial de la Salud. (‎2015)‎. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Organización Mundial de la Salud.

Petretto, D.R., Pili, R., Gaviano, l., Matos, C., & Zuddas, C. (2015). El envejecimiento activo y de éxito o saludable: una breve historia de modelos conceptuales. Rev Esp Geriatr Gerontol., 51(4):229–241.

Muñiz, C.G. (2017). La terapia ocupacional y la promoción de la salud emancipadora para las personas mayores. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, 17(2),111–117

AOTA. (2014). Occupational therapy practice framework: Domain & Process 3rd Edition. American Journal of occupational therapy. Volume 68(Supplement 1).

Kielhofner, G. (2011). Modelo de Ocupacion Humana: Teoria y Aplicación. Buenos Aires. Argentina: Panamericana.
COTEC (2010). Occupational therapist’s contribution to active ageing, health and well being in active population.

Clark, F., Jackson, J., Carlson, (…) & Azen, S. P. (2012). Effectiveness of a lifestyle intervention in promoting the well-being of independently living older people: results of the Well Elderly 2 Randomised Controlled Trial. Journal of epidemiology and community health, 66(9), 782–790.