NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Què hi ha de nou en l'abordatge del dolor?

18/04/2023

Què és el dolor?

El dolor és un mecanisme natural de protecció que s’activa quan el cervell ens avisa que hi ha una amenaça o un possible dany per a la supervivència i la integritat de l’organisme. En altres paraules, seria un sistema d’alarma: Quan el cervell fa una interpretació de que està en perill, activa un mecanisme bàsic i primari de protecció i supervivència què és el què experimentem com a dolor. En altres paraules, el dolor és una opinió del cervell.Tothom experimenta igual el dolor?

No, el dolor és una experiència subjectiva, diferent en cada persona ja que és una experiència sensorial, emocional i cognitiva. Això vol dir que la nostra manera de viure el què ens passa, les nostres experiències vitals, el moment de la vida en el què ens trobem, així com el nostre tarannà, determinarà com experimentem el dolor. No t’ha passat alguna vegada que t’has fet mal a la feina i has aguantat tot el dia el dolor, arribant casi a ignorar-lo i quan has arribat a casa ha aparegut el dolor de manera intensa?

Això és molt important a tenir en compte perquè ens informa de 3 aspectes claus del dolor:

 • DANY NO ÉS IGUAL A DOLOR.
  Per tenir dolor no és indispensable que hi hagi un dany en el cos
 • EL DOLOR NO ESTÀ AL COS, SINÓ AL CERVELL
 • L’EXPERIÈNCIA DE DOLOR SEMPRE ÉS REAL

“El dolor és una opinió del cervell”


Què és el dolor crònic?

Primer de tot és important saber que actualment l’expressió Dolor Crònic s’està posant en qüestió, i és considera més adient parlar de Dolor Persistent, ja que és un terme més correcte . El concepte de Dolor Crònic ens dona la idea que hi serà sempre, i que no es modificarà, però els estudis recents basats en la Neurociència del Dolor han demostrat que és factible reduir-lo.

Així doncs, el dolor Crònic o Persistent és pot definir com el malestar generat per la vivència de Dolor què continua present en intensitat malgrat ja no tenir correspondència amb l’estímul que el va originar, i tampoc té una funció protectora ni de supervivència. Seria com dir que el cervell continua amb el sistema d’alarma activat opinant que hi ha dolor, tot i que ja no hi ha dany ni cap amenaça.

El dolor crònic o persistent afecta al 20% de la població adulta, sent una pandèmia que representa la major causa de discapacitat en les societats occidentals.


Què passa quan tenim dolor persistent?

L’experiència del dolor persistent pot portar-nos a:
 • Entrar en una espiral de por a fer certs moviments i activitats que es van evitant i que comporten el deteriorament de la funcionalitat
 • Anar excloent-se de la vida social i caure en l’aïllament i la soledat
 • Caiguda progressiva en el desànim podent arribar a experimentar depressió
 • Estat d’alerta sostingut i esgotador que comporta estrès
 • Percepció baixa de l’autoeficàcia i baixa autoestima
 • Focalització en el dolor com el centre de la vida i sentiments de desesperança

L’expressió “Dolor Crònic” dona la idea que hi serà sempre i que no es modificarà, però els estudis recents basats en la Neurociència del Dolor han demostrat que és factible reduir-lo.

Com es pot tractar el dolor persistent?

Fins fa uns anys el tractament del dolor crònic es feia des d’ un marc biomèdic fonamentat en la biomecànica i l’ anatomia, malgrat s’havia demostrat ineficaç i fins i tot contraproduent.

L’enfocament actual per l’abordatge del dolor persistent i que està demostrant tenir més evidència científica és el tractament basat en l’Educació en Neurociència del Dolor (END) que ens demostra que idees com que el dolor és inevitable, que només es pot tractar farmacològicament i que és un fenomen purament físic, són totalment falses.

Això ens indica que és imprescindible transformar la idea que fins ara tenim del dolor, i això només és possible mitjançant l’educació.

L’END ajuda a viure amb el dolor persistent i comporta un canvi d’actitud vital que es caracteritza en desplaçar la mirada, focalitzada principalment en reduir l’experiència del dolor (el dolor ho ocupa quasi tot), cap a tots els altres aspectes que també constitueixen la nostra vida (el dolor ocupa una part de la vida), perquè és possible reeducar el dolor. L’objectiu prioritari d’aquest enfocament és que la persona comprengui el motiu pel qual experimenta el dolor i que el dolor és evitable.

“Es requereix un tractament adaptat a les característiques de cada pacient”

Des de Neurolleida s'aborda el dolor persistent?

Si, des de NeuroLleida ens hem format en END i l’estem aplicant a les persones que estan patint dolor persistent d’origen neurològic.

Oferim un abordatge en el que hi participen diferents disciplines (fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional) que de manera conjunta dissenyen un tractament individualitzat i adaptat a les característiques de cada pacient, proporcionant estratègies i recursos educacionals, físics i psicològics. amb la finalitat de recuperar la funcionalitat, la qualitat de vida i el benestar personal.

Si tens qualsevol dubte o vols més informació no dubtis en contactar amb nosaltres.

Joan Enric Vidal Pañella
Psicòleg General sanitari
Num col·legiat 14831

Referències:

David Butler; Lorimer Moseley. (2010). Explicando el dolor. Adelaide, Australia: Noigroup publications.