Practicar exercici físic al cap d’una estona d’haver realitzat una tasca de memòria millora l’aprenentatge

12/09/2016

Practicar exercici físic al cap d’una estona d’haver realitzat una tasca de memòria millora l’aprenentatge

Un estudi realitzat als Països Baixos acaba de presentar els seus resultats que demostren com l’exercici físic potencia el procés de consolidació de la informació i afavoreix el record.

L’estudi va comptar amb la participació de 72 voluntaris que havien de dedicar 40 minuts a estudiar 90 imatges associades a diferents llocs. A continuació els participants es van distribuir en 3 grups: uns no van fer cap tipus d’activitat física després de fer la tasca de memorització, uns altres van haver de realitzar una prova d’exercici físic intens immediatament després de la sessió d’estudi, i els últims van fer exercici fisic intens passades 4 hores de la sessió d’estudi. A tots els participants se’ls hi van administrar proves de memòria i de ressonància magnètica cerebral abans de la realització de la tasca de memorització, i un altre cop 48 hores després, per pdoer comparar si hi havia diferències en funció de l’activitat realitzada.

Els resultats indiquen que els participants que van realitzar l’activitat física passades les 4 hores retenien més informació que aquells que no van realitzar cap tipus d’activitat física o que els que l’havien realitzat immediatament. A més, la prova de ressonància magnètica mostrà que les representacions a l’hipocamp (regió cerebral involucrada en la memòria i l’aprenentatge) eren més precises en els participants que van realitzar la prova física 4 hores després de la sessió d’estudi.

D’aquesta manera, els resultats de l’estudi apunten que la realització d’exercici físic intens després que passin unes hores d’haver realitzat una tasca d’aprenentatge incrementa la memòria associativa a llarg termini.


Aquests resultats es troben en relació amb els resultats d’altres estudis actuals que han demostrat els efectes beneficiosos que té la realització d’activitat física per la millora de la memòria. A més, resulten especialment interessants tenint en compte que constitueixen un tipus de tractament per la memòria que és econòmic, saludable i ecològic.Font: Van Dongen, E., Kersten, I., Wagner, I., Morris, R., Fernández, G. (2016). Physical exercise performed four hours after learning improves memory retention and increases hippocampal patern similarity during retrieva. Current Biology, 26, 1722–1727.