NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Neurorehabilitació de les seqüel.les neurològiques associades al Covid-19

16/07/2020

La pandèmia en la que ens trobem immersos actualment és deguda a la malaltia per coronavirus iniciada el 2019 (COVID-19), ocasionada pel virus SARS-CoV-2. El coronavirus és un dels principals virus que té com a objectiu principal el sistema respiratori humà. Però ara es sap que el SARS-CoV-2 també té capacitats neuroinvasives, perquè es pot estendre des de les vies respiratòries fins al sistema nerviós central (SNC). El coronavirus entra al SNC a través del bulb olfactiu, causant inflamació i desmielinització, afectant tant a neurones com a cel·lules glials i induint així diversa simptomatologia neurològica.

Actualment, encara no es coneixen bé quins són els mecanismes patogènics que generen el dany neurológic en el pacient que ha sofert una infecció per COVID-19, però el cert és que les complicacions neurològiques degut a la infecció per COVID-19 són freqüents. Es desconeix fins ara la incidència exacta de complicacions neurològiques per SARS-COV-2. El que es sap és que els pacients amb COVID19 greu tenen una major probabilitat de presentar símptomes neurològics que els que tenen formes lleus. Estudis de necropsia han mostrat presencia d’edema cerebral i degeneració neuronal en pacients morts amb COVID-19. Els informes disponibles fins a l’actualitat de la prevalença d’afectacions neurològiques  donen xifres que van d’un 45% - 84% de seqüeles neurològiques depenent de la metodologia dels pocs estudis fins a la data [1],[2].

  • Els trastorns són tant de sistema nerviós central (síndromes confusionals, ictus, encefalopaties, encefalitis, epilèpsia secundària, etc.) com del perifèric i també patologia muscular associada (miopatia del malalt crític).
  • Els símptomes neurològics sequelars no estan només associats a nivell funcional, del tipus pèrdua de capacitat ventilatòria / respiratòria, debilitat generalitzada i problemes posturals, sinó que també s’han identificat trastorns del tipus disfàgic, trastorns cognitius (disfunció executiva, apraxia, dèficit atencional, problemes de memòria) i psiquiàtrics (depressió, ansietat, trastorn per estrès posttraumàtic,etc.) [3]

 

Diversos estudis assenyalen que les conseqüències neurològiques i en la salut mental dels pacients ingressats per COVID són diverses i poden perllongar-se en el temps. Sembla que les causes poden tenir un origen multifactorial, que pot ser explicat pels efectes directes de la infecció vírica, el trastorn cerebrovascular, el grau de dany fisiològic, la resposta inmunològica, l’aïllament social, i l’impacte psicològic de sofrir una malaltia nova  i potencialment mortal, la preocupació per poder transmetre la malaltia a altres i l'estigma associat a la malaltia, entre d'altres factors [4].

Amb la creixent evidència de la repercusió de les conseqüències derivades de COVID-19 en el sistema nerviós central és important iniciar l’abans possible un abordatge  de neurorehabilitació, indispensable en aquells pacients que han estat greus i han necessitat ingrés a UCI, però també cal fer seguiment a aquells pacients de menor gravetat per assegurar l’absència total de simptomatologia. L’objectiu és optimitzar la seva recuperació a través d’una avaluació especifica del seu estat, un abordatge personalitzat i un seguiment acurat.

Des de Neurolleida oferim aquest abordatge necessari per les persones que han sofert infecció per COVID i que presenten simptomatologia neurològica, proporcionant una rehabilitació interdisciplinària, especialitzada i holítica, i que inclou també l’educació al pacient i a la família. En les persones amb afectació més greu es proposa fer tractament presencial i intensiu i en els casos de menys gravetat la rehabilitació es pot realitzar de manera telemàtica, donats els bons resultats d’estudis previs en aquest format.

 

Si teniu dubtes o necessiteu més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant telèfon 973228980 (demaneu per Olga Gelonch) o per correu electrònic ogelonch@neurolleida.cat


Olga Gelonch
Dra en Psicologia
Psicòloga experta en neuropsicologia
Num. Col 8310[1]
Ahmad, I., & Rathore, F. A. (2020). Neurological manifestations and complications of COVID-19: A literature review. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia77, 8–12. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2020.05.017

[2] Bridwell, R., Long, B., & Gottlieb, M. (2020). Neurologic complications of COVID-19. The American journal of emergency medicine38(7), 1549.e3–1549.e7. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.05.024

[3] McNeary, L., Maltser, S., & Verduzco-Gutierrez, M. (2020). Navigating Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Physiatry: A CAN Report for Inpatient Rehabilitation Facilities. PM & R : the journal of injury, function, and rehabilitation12(5), 512–515. https://doi.org/10.1002/pmrj.12369

[4] Rogers, J. P., Chesney, E., Oliver, D., Pollak, T. A., McGuire, P., Fusar-Poli, P., ... & David, A. S. (2020). Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic.The Lancet Psychiatry.