NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

NeuroLleida ofereix un nou servei de rehabilitació logopèdica enfocat als trastorns del neurodesenvolupament en edats primerenques.

06/03/2017

NeuroLleida ha posat en marxa un nou servei de diagnòstic i intervenció logopèdica dirigit a la detecció i tractament de diferents patologies associades als trastorns del neurodesenvolupament, els quals comencen a ser visibles des de la infància.


Els trastorns del neurodesenvolupament són alteracions o retards en el desenvolupament de les funcions que s’associen amb la maduració del Sistema Nerviós Central”Des del naixement i durant la infància es van desenvolupant les diferents funcions del sistema nerviós central, passant per una sèrie d'etapes i seguint un curs evolutiu estable.

Aquests dèficits en el desenvolupament, produeixen limitacions en àrees específiques o limitacions a nivell global. Aquestes poden interferir o limitar a nivell personal, social, acadèmic o en el funcionament ocupacional. Podem trobar-nos amb diversos trastorns, classificats com a tals, alguns d'ells són:

  • Trastorn en el desenvolupament intel·lectual.
  • Trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD).
  • Trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH).
  • Trastorn de l'espectre autista (TEA).
  • Trastorns de l'aprenentatge (dificultat en la lectura, en l'expressió escrita oa l'àrea matemàtica).
  • Trastorns de la comunicació (Trastorn del llenguatge, Trastorn fonològic, Trastorn de la comunicació social, Tartamudeig, etc.)
  • Altres.

Els trastorns inclosos en aquesta classificació poden ser temporals o crònics, en ambdós casos es considera fonamental una correcta intervenció, ja que és possible minorar en major o menor grau les conseqüències negatives o símptomes produïts pel trastorn en qüestió."Una precoç i adequada detecció, avaluació i intervenció ajudarà a reduir les conseqüències negatives produïdes per aquests trastornsLa logopèdia constitueix una disciplina fundamental en la detecció i intervenció dels trastorns del neurodesenvolupament  ja que molts d’ells mostren problemes relacionats amb la parla i la comunicació, el llenguatge, la lectoescriptura i el desenvolupament de l'aprenentatge així com dificultats que afecten el sistema estomatognàtic, interferint en funcions com menjar, parlar, mastegar o respirar.