NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

La rehabilitació de la memòria a través de l'ordinador: La plataforma “Guttmann NeuroPersonal Trainer”

13/07/2017

La importància de detectar els problemes de memòria

La capacitat de recordar esdevé un element clau per l’aprenentatge i per l’autonomia de tota persona. Quan aquesta capacitat es perd, amb freqüència repercuteix en la capacitat de la persona per tenir cura d’ell mateix, per desenvolupar correctament les seves tasques habituals, i fins i tot per relacionar-se adequadament amb els altres. No és estrany que la persona amb problemes de memòria experimenti també trastorns emocionals com depressió o ansietat, així com una significativa reducció dels contactes socials i de l’autoestima.

Existeixen molts factors que poden ocasionar problemes de memòria, alguns de les quals ocasionen problemes lleus i altres problemes importants. Per exemple, en l’envelliment, és normal experimentar un lleu declivi de la memòria, però això habitualment no repercuteix en l’autonomia de la persona. Però també hi ha situacions en què els problemes de memòria són importants, com pot ser en els casos de persones que han sofert un ictus, un traumatisme crànio-encefàlic o en les persones que desenvolupen una demència, com per exemple la malaltia d’Alzheimer.Davant la presència de problemes importants de memòria, cal buscar assessorament professional, amb l’objectiu d’iniciar tractaments destinats a millorar, frenar o paliar aquest problema.La rehabilitació cognitiva és clau en l’abordatge dels problemes de memòria

La rehabilitació cognitiva és un mètode terapèutic destinat a millorar o compensar els dèficits cognitius produïts per processos que poden afectar el normal funcionament del cervell, com poden ser els problemes de memòria, la capacitat de concentrar-se, de parlar amb fluïdesa, de raonar, de resoldre problemes, d’organitzar-se, etc.

Existeixen diversos enfocaments d’aplicació de la rehabilitació cognitiva, i en els darrers anys, ha pres una enorme rellevància l’aplicació de la rehabilitació cognitiva a través de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), com és la rehabilitació cognitiva administrada a través de l’ordinador.


Innovació i desenvolupament de les TIC en la salut, els darrers avanços en la telerehabilitació cognitiva.

L’Institut Guttmann ha dissenyat i posat en marxat el Guttmann NeuroPersonalTrainer, una plataforma innovadora que ofereix la possibilitat de fer sessions de rehabilitació cognitiva mitjançant l’ordinador.

Amb el Guttmann NeuroPersonalTrainer, el pacient pot realitzar les sessions de tractament des de casa seva, sense haver de desplaçar-se al centre de rehabilitació. A través d’aquesta eina tecnològica s’ofereix un tractament personalitzat i adaptat a la situació de cada pacient, oferint exercicis adequats al seu nivell i sempre sota la programació i supervisió dels professionals, neuropsicòlegs experts.Guttmann NeuroPersonalTrainer és un sistema de rehabilitació cognitiva que funciona a través d’Internet i que permet aplicar un TRACTAMENT INDIVIDUALITZAT I INTENSIU adreçat als problemes d’atenció, memòria, raonament, llenguatge, que poden estar presents degut a diferents condicions de salut.Aquest tipus d’intervenció telemàtica constitueix una ajuda de la rehabilitació cognitiva presencial i resulta un recurs clarament avantatjós, en el sentit que:

  • És molt més accessible i còmode ja que el pacient hi pot tenir accés des de qualsevol lloc, l’únic que necessita és un ordinador. D’aquesta manera, es disminueix el nombre de desplaçaments i de visites a la consulta del professional que no sempre són possibles.
  • Permet mantenir les sessions de rehabilitació de forma intensiva i freqüent.
  • Donada la programació i la supervisió constant del professional, el tractament sempre s’adapta a les necessitats i al nivell del pacient, oferint així exercicis personalitzats en tot moment.En col·laboració amb l’Institut Gutmann, NeuroLleida és el servei sanitari de Lleida on pot gaudir de les avantatges del Guttmann NeuroPersonalTrainer, especialment dissenyat per persones afectades per deteriorament cognitiu lleu o demències, així com persones afectades per dany cerebral (ictus, traumatismes cranioencefàlics, etc.)