La pràctica d’activitats recreatives dirigides pot ser tant efectiva com la realitat virtual per a la rehabilitació dels ictus

05/09/2016

La revista Lancet Neurology ha publicat recentment els resultats d’un estudi que demostren que la realització d'activitats recreatives simples pot ser tant eficaç com realitzar activitats de realitat virtual per a ajudar a les persones que han sofert un ictus a recuperar la força i la coordinació motora.

L'estudi va ser un assaig controlat aleatoritzat, simple cec, de grups paral·lels que va incloure a 141 persones adultes (de 18-85 anys) que havien tingut un primer accident cerebrovascular isquèmic amb un dèficit motor en l'extremitat superior de 3 o més mesurada amb l'escala Chedoke –McMaster.

La investigació es va dur a terme en 14 centres de quatre països (Canadà, Argentina, Perú i Tailàndia) en els que els pacients van ser assignats a l'atzar a un de dos grups: en un van realitzar sessions de realitat virtual no immersiva usant el sistema de joc de la Nintendo Wii (VRWii) i en l'altre van dedicar la mateixa quantitat de temps a practicar activitats recreatives simples com jugar a les cartes o al dòmino. Els 2 tipus d’activitats es va realitzar durant un període de 2 setmanes com a complement a les teràpies de rehabilitació convencional.

La mesura de resultat principal va ser el rendiment en l'execució motora de l'extremitat superior al final del període d'intervenció de 2 setmanes, mesurat mitjançant el temps requerit per completar el Wolf Motor Function Test (WMFT).

Els resultats de l’estudi van ser els següents:

- Els pacients dels 2 grups van millorar el seu rendiment en la WMFT respecte al valor basal.

- L'anàlisi multivariant ajustat per la puntuació basal (puntuació WMFT, edat, sexe, escala Chedoke-McMaster i gravetat de l’ictus) tampoc no va revelar diferències significatives entre els grups en termes de força, destresa, habilitats motores gruixudes, qualitat de vida o activitats de la vida diària

Aquests resultats suggereixen que:

1. El tipus de tasca utilitzada en la rehabilitació motora després de l'accident cerebrovascular pot ser menys rellevant, sempre que sigui prou intensa i específica a la tasca.

2. Les activitats recreatives àmpliament disponibles en el nostre entorn, simples, de baix cost, poden ser tan eficaces com les tecnologies de realitat virtual no immersiva innovadores.

3. En el camp de la salut, les activitats més complexes no sempre són les millors

Font: Saposnik G, Cohen LG, Mamdani M, Pooyania S, Ploughman M, Cheung D, Shaw J, Hall J, Nord P, Dukelow S, Nilanont I, Dels Rios F, Olmos L, Levin M, Teasell R, Cohen A, Thorpe K, Laupacis A, Bayley M. Efficacy and safety of non-Immersive virtual reality Exercising in stroke rehabilitation (EVREST): a randomised, Multicentre, single-blind, controlled trial. Lancet Neurol. 2016 Jun 27. pii: S1474-4422 (16) 30.121-1.