La importància de l'abordatge neurorehabilitador especialitzat en el dany cerebral adquirit

11/10/2016

El DANY CEREBRAL ADQUIRIT (DCA) es produeix per les lesions cerebrals sobtades causades per accidents cerebrovasculars (ACV o ictus), traumatismes cranioencefàlics, anòxies cerebrals, tumors o infeccions cerebrals.

El Dany Cerebral Adquirit es converteix freqüentment en un problema de gran trascendència personal, familiar i social, per les importants repercusions a llarg plaç que genera.


Es tracta d’una patologia que comporta gran complexitat degut a:

  1. La diversitat de les seves seqüeles, ja que les persones poden experimentar diferents graus de severitat en les seves capacitats físiques, sensorials, cognitives, conductuals, emocionals i relacionals. No hi ha dues persones amb els mateixos símptomes i repercusions.
  2. La situació crítica i el compromís en que situa a l'entorn familiar per la seva irrupció sobtada i la dependència a llarg termini que pot generar.
  3. L'escassetat de serveis de rehabilitació especialitzada en les fases subagudes i cròniques, així com dels recursos destinats a potenciar la seva autonomia personal i inclusió social.

ELEMENTS CLAUS PER A L’ABORDATGE DE LES PERSONES AMB DANY CEREBRAL ADQUIRIT

La Guia Clínica de Neurorrehabilitación en Daño Cerebral Adquirido ha estat elaborada per un comité d’experts en DCA, i recull les evidències obtingudes de l’anàlisi d’una gran diversitat d’estudis científics amb l’objectiu d’ajudar a clarificar els aspectes més importants per a la neurorrehabilitació de les persones que han presentat un DCA. A continuació es recullen els punts més importants que destaca la guia:

  1. INICI DE LA INTERVENCIÓ EL MÉS PRECOÇMENT POSSIBLE: El tractament neuro-rehabilitador ha d’iniciar-se de la forma més precoç possible, tenint en compte la naturalesa de la intervenció i la capacitat del pacient per a col·laborar amb el tractament (hauria d’iniciar-se durant els primers 6 mesos després de la lesió cerebral).
  2. INTENSITAT DEL TRACTAMENT: els tractaments intensius s’associen amb una millora funcional més ràpida, una major magnitud del canvi, un millor funcionament cognitiu a l'alta i un menor deteriorament en les activitats de la vida diària.
  3. EQUIPS ESPECIALITZATS. La major eficàcia del tractament s’obté quan aquesta es realitza en equips especialitzats en neurorrehabilitació que treballen coordinadament
  4. APROPAMENT DE LA NEURORREHABILITACIÓ A L’ENTORN DEL PACIENT: Quan la neurorrehabilitació es realitza a nivell ambulatori o en l’entorn domiciliari, s’obté una major satisfacció del pacient i la familia, juntament amb un menor cost de la rehabilitació.
  5. PLANTEJAMENT HOLISTIC: El procés de neuro-rehabilitació ha d'estructurar-se al voltant de la globalitat del pacient, utilitzant una visió integral o holística del pacient i establint una estreta coordinació entre tots els agents terapèutics (professionals, pacient i família).
  6. TREBALL AMB LA FAMILIA. Els programes de Neurorrehabilitació han de contemplar la intervenció específica amb els familiars, oferint-los Suport familiar, Entrenament en habilitats específiques, Informació sobre el maneig del DCA i Entrenament en resolució de problemes.

Referència: Guía Clínica de Neurorehabilitación en Daño Cerebral Adquirido. Editor: Igor Bombin. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO): Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Fundación reintegra, 2013.