NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Fibromiàlgia i problemes de memòria

12/12/2017

Novetats sobre el seu abordatge


La fibromiàlgia és una síndrome crònica caracteritzada per la presència de dolor generalitzat, a la que s’hi afegeixen altres símptomes, com són trastorns del son, fatiga, problemes d’atenció i memòria i alteracions emocionals, entre els símptomes més freqüents.Entre un 2-5% de la població general pateix aquesta malaltia, i és molt més freqüent en les dones que en els homes. La malaltia es pot trobar en tots els grups d’edats, però els rangs d’edat en els que apareix més freqüentment és entre els 40 i els 50 anys

Una part molt important de les persones diagnosticades de fibromiàlgia es queixen de problemes cognitius: manifesten tenir dificultats per concentrar-se, problemes de memòria, dificultats per trobar les paraules i problemes quan ha de realitzar diverses tasques mentals simultàniament.


Els pacients característicament descriuen la sensació de trobar-se com en una mena de boira. Per això freqüentment es fa referència al concepte de “FIBRO-BOIRA” (o FIBROFOG en anglès).Fins fa relativament poc temps, la comunitat mèdica i científica no considerava les queixes cognitives com a rellevants, i per aquest motiu no eren tingudes en compte en les valoracions d’aquests pacients, a pesar de la demanda insistent per part dels propis pacients. Però en els darrers anys s’ha produït un important canvi en aquesta tendència, i en els nous criteris internacionals diagnòstics de la fibromiàlgia, ja es requereix que es pregunti als pacients sobre la presència de queixes cognitives (Wolfe et al., 2010, 2011).


Cada vegada són més les publicacions científiques que certifiquen que els problemes cognitius constitueixen un domini cognitiu important en aquests pacients i que cal tenir-lo en compte en tots els estudis i assajos clínics sobre fibromiàlgia (Mease et al., 2009).Els resultats dels estudis científics que han avaluat de manera objectiva i fiable quin és el rendiment cognitiu de les persones amb fibromiàlgia coincideixen en identificar de manera prioritària, problemes en les funcions atencionals de nivell superior (atenció dividida, atenció alternant, memòria de treball), les quals interfereixen en els processos de memorització i ocasionen secundàriament els problemes de memòria en les persones afectades de fibromiàlgia (Gelonch, 2013; Kravitz & Katz, 2014).

Els trastorns psiquiàtrics que també presenten molt freqüentment les persones amb fibromiàlgia (principalment depressió i ansietat), contribueixen a empitjorar de manera significativa el funcionament cognitiu ja deficitari en aquests pacients, i tot plegat empitjora significativament el funcionament quotidià del pacient.


Abordatge dels problemes cognitius en la fibromiàlgia


El quadre d’alteracions cognitives que presenten les persones amb fibromiàlgia es pot abordar mitjançant tractament no-farmacològic, a través de programes especialitzats multicomponents, que incloguin psicoeducació i reentrenament cognitiu..El component psicoeducatiu haurà de fer èmfasi en proporcionar als pacients informació sobre com funciona la memòria i perquè es produeixen els oblits, i al mateix temps ensenyar-los estratègies per reduir els oblits i millorar la capacitat de memorització. En aquest apartat també serà important incidir en la millora de la percepció d’autoeficàcia i la reducció de l’estrès associat als problemes de memòria.

El component de reentrenament cognitiu consisteix en un entrenament directe de les funcions atencionals, amb exercicis adaptats a cada persona amb un nivell de complexitat creixent en funció dels progressos individuals, i que es podran fer des del domicili de cada pacient.A NeuroLleida disposem de programes de millora cognitiva dissenyats específicament pel col·lectiu de persones amb fibromiàlgia.

Consulteu-nos sense compromís!!

BIBLIOGRAFIA:

Wolfe, F., Clauw, D. J., Fitzcharles, M.-A., Goldenberg, D. L., Katz, R. S., Mease, P. J., … Yunus, M. B. (2010). The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthritis Care & Research, 62(5), 600–10.

Mease, P. J., Arnold, L. M., Choy, E. H., Clauw, D. J., Crofford, L. J., Glass, J. M., … Williams, D. A. (2009). Fibromyalgia syndrome module at OMERACT 9: domain construct. The Journal of Rheumatology, 36(10), 2318–29.

Kravitz, H. M., & Katz, R. S. (2015). Fibrofog and fibromyalgia: a narrative review and implications for clinical practice. Rheumatology International, 35(7), 1115–1125. Gelonch, O., Garolera, M., Rosselló, L., & Pifarré, J. (2013). Disfunción cognitiva en la fibromialgia. Revista de Neurologia, 56(11), 573–588.

Gelonch, O., Garolera, M., Rosselló, L., & Pifarré, J. (2013). Disfunción cognitiva en la fibromialgia. Revista de Neurologia, 56(11), 573–588.