NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Els trastorns de l'aprenentatge

04/06/2019

Què són els Trastorns de l’Aprenentatge?

Els Trastorns de l’Aprenentatge (TA) fan referència a la falta d’habilitat en un o més aprenentatges (lectura, escriptura, matemàtiques) que presenten alguns nens amb un nivell d’intel·ligència normal, una instrucció convencional i amb les oportunitats socioculturals adequades.

Aquests trastorns tenen una base neurobiològica, i requereixen d’un diagnòstic i abordatge específic per tal de garantir un bon desenvolupament en el nen/a. Es calcula una prevalença d’entre el 5 – 10 % de la població en edat escolar.

Segons la darrera classificació del Manual de Diagnòstic de Trastorns Mentals (DSM-V), hi ha 3 tipus de trastorns de l’aprenentatge:

Trastorn específic de l'aprenentatge amb dificultats en la lectura o dislèxia:
dificultat en la precisió i la velocitat lectora. Normalment, també es veu afectada la comprensió.

Trastorn específic de l’aprenentatge amb dificultat matemàtica o discalculia:
dificultat específica en l’aprenentatge de l’aritmètica (sentit i processament numèric i càlcul).

Trastorns específic de l’aprenentatge amb dificultats en l’expressió escrita:
dificultats específiques a nivell ortogràfic, gramatical i de la puntuació, i presenten una pobra claredat o organització en l’expressió escrita.Quines són les conseqüències dels Trastorns de l’Aprenentatge?

Una de les causes més freqüents del baix rendiment acadèmic i del fracàs escolar és la presència d’un Trastorn de l’Aprenentatge. Tenir una dificultat específica en la lectura, escriptura i/o en les matemàtiques dificulta l’adquisició dels coneixements corresponents al curs acadèmic del nen/a i en el seu dia a dia (sino podem preguntar-nos, quantes coses aprenem mitjançant la lectura, o quantes vegades necessitem escriure o fer càlculs per conèixer o per demostrar que coneixem un determinat concepte.

Els nens amb algun TA s’han d’afrontar a les seves dificultats dia rere dia (llegir davant de la classe, fer un càlcul mental, comprendre un problema, etc.) que el poden exposar a repetides experiències fallides, provocant una desmotivació cap als aprenentatges i afavorint l’aparició de problemes emocionals i conductuals secundaris (frustració, baixa autoestima, ansietat, etc.).Quins són els signes d’alerta dels Trastorns de l’Aprenentatge?

  • Dificultats per consolidar i automatitzar els aprenentatges
  • Manca d’autonomia i de motivació pels aprenentatges (rebuig escolar)
  • Necessiten més temps per acabar les tasques
  • Dificultat en una àrea específica (matemàtiques, llengües, etc.).
  • Baix rendiment acadèmic

Si es té la sospita que un nen/a pugui tenir un TA és important comunicar-ho a l’escola i/o professional de referència (psicòleg, logopeda, metge de família, etc.) i realitzar una acurada valoració ja que un diagnòstic precoç i una adequada intervenció ajudaran a prevenir el fracàs escolar, garantir el benestar emocional i la motivació cap els aprenentatges, promovent així, un bon desenvolupament en l’infant.


Esther Mora Tosquella
Psicòloga General Sanitaria
Màster en neuropsicologia.
Núm Col. 22729