NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

CURS: Estimulació cognitiva en demències

27/12/2017


Curs especialització en neurorehabilitació

Presentació

La demència s'ha convertit en un dels problemes de salut més desafiants a nivell mundial. Al voltant de 47,5 milions de persones tenen avui algun tipus de demència, i aquesta xifra es triplicarà l’any 2050, arribant fins als 135,5 milions de persones. Els objectius dels tractaments disponibles actualment s’adrecen a alentir el curs de deteriorament progressiu i millorar la qualitat de vida d’afectats i familiars. Els resultats dels estudis científics advoquen per un ús combinat de tècniques farmacològiques i no-farmacològiques, ja aquesta combinació assegura un major benefici dels tractaments aplicats. L’Estimulació Cognitiva és la teràpia no-farmacològica que disposa de més evidències científiques per millorar el funcionament cognitiu i endarrerir la pèrdua funcional en les persones amb demència, però requereix d’una adequada formació dels professionals que l’apliquen.


Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és dotar a l’alumne de coneixements teòrics i pràctics sobre l’estimulació cognitiva aplicada a demències, que li permetin dissenyar i dur a terme programes d’estimulació cognitiva adaptats als diversos perfils d’afectació.


Destinataris

Professionals i estudiants de teràpia ocupacional, psicologia, educació social, logopèdia, integració social, animació sòcio-cultural, i en general qualsevol professional que realitzi atenció directa a persones afectades de demència.


Metodologia

El curs tindrà una durada de 20 hores i es realitzarà en modalitat presencial. La metodologia del curs serà de tipus actiu i participatiu per part dels assistents, combinant una part teòrica amb una altra de pràctica, amb treball de casos reals en grups petits de participants.


Programa

Introducció a l’estimulació cognitiva en les demències

1.1. Concepte d’estimulació cognitiva
1.2. Actualització sobre neuroplasticitat en l’envelliment i les demències
1.3. Evidències de l’estimulació cognitiva en les demències


2. Bases neuropsicològiques de l’estimulació cognitiva


2.1. Atenció i velocitat de processament
2.2. Aprenentatge i Memòria
2.3. Llenguatge
2.4. Funció perceptivo-motora
2.5. Funcions executives


3. Estructura d’un programa d’estimulació cognitiva


3.1. Valoració de necessitats individuals
3.2. Disseny de programes individuals i grupals en funció del perfil d’afectació
3.2.1. Deteriorament Cognitiu Lleu
3.2.2. Demència Lleu
3.2.3. Demència Moderada-Severa
3.3. Estimulació Cognitiva basada en les noves tecnologies
3.4. Encaix de l’estimulació cognitiva amb la resta de programes terapèutics


Calendari i lloc de realització

Tots els dimarts, de 6 de febrer al 6 de març de 2018. Horari: 16h a 20h. Seu de NeuroLleida, c/Princep de Viana 94, Baixos, Lleida (Lleida)


Docent

Olga Gelonch Rosinach. Doctora en psicologia. Psicòloga experta en neuropsicologia. Amb més de 15 anys d’experiència en l’atenció especialitzada a persones amb demència


Matricula i informació

El període de matriculació serà fins al 30 de gener, i caldrà omplir el següent formulari de sol·licitud d'incripció. El preu del curs és de 168,00€.
Per descarregar el tríptic del curs, feu click aquí
Més informació: 973228980
info@neurolleida.cat