Beneficis de la fisioteràpia aquàtica en les patologies neurològiques

16/02/2017

Aproximadament el 80% de les persones afectades per un ictus tenen sequeles motores, les més freqüents afecten al control del moviment d’un costat del cos, ja sigui l’extremitat superior, l’extremitat inferior o la cara. Els dèficits en l’equilbri i la marxa s’observen sovint en aquesta població, en ocasions són els motius pels quals l’afectat deixa de realitzar activitats de forma ambulatòria i es veuen limitats en les seves activitats de la vida diaria. Sis mesos després de patir un ictus, més del 30% del afectats per un ictus tenen dificultats per deambular de forma autònoma.“Estudis recents han evidencitat que la fisioteràpia aquàtica ajuda a assolir millores en la mobilitat en persones que han patit una malaltia neurològica
S’han desenvolupat diferents tècniques de rehabilitació per millorar la discapacitat després d’un ictus. La fisioteràpia pot ajudar a les persones afectades per un ictus a caminar de forma autònoma amb la velocitat i seguretat suficient per poder realtizar les activitats de la vida diaria amb seguretat. A més, una altra de les sequeles que es pot produir despres d’un ictus, és la dificultat en iniciar el moviment, així com activar el control motor voluntari. Una de les principals causes d’aquesta interferència es l’espasticitat, comprometent l’habilitat de poder produir o regular un moviment de forma voluntària.“Les propietats mecàniques i tèrmiques de l’aigua la converteixen en un medi molt favorable per desenvolupar el tractament
La fisioteràpia aquàtica està considerada com un model d’intervenció terapèutic holístic, amb l’objectiu d’obtenir les millores que no es poden assolir amb la fisioteràpia tradicional. Les propietats mecàniques i tèrmiques de l’aigua la converteixen en un medi molt favorable per desenvolupar el tractament:

  • La flotabilitat disminueix el pes, la pressió sobre les articulacions i els músculs, afavorint l’amplitud de moviment.
  • La resistència als moviments produïda per l’aigua requereix major esforç muscular.
  • La temperatura de l’aigua i la pressió sobre el cos milloren la circulació i la relaxació física.

Degut a les evidències científiques sobre els beneficis a nivell motor que es poden aconseguir amb aquest tipus d’intervenció, NeuroLleida l’ha incorporat dins del seu repertori d’intervencions. Podran beneficiar-se d’ella totes aquelles persones que presentin hemiplegia, hemiparèsia, paraplegia, trastorn de la marxa i de l’equilibri, espasticitat, rigidesa, dèficit de força i/o mobilitat degut a alguna patologia neurològica, com ictus, Parkinson, traumatismes cranioencefàlics, lesions medul·lars, corea de Huntington, etc.

L’abordatge es farà de manera individual mitjançant un fisioterapeuta especialitzat en neurorrehabilitació . Els objectius específics aniran enfocats a:

  • Millorar la mobilitat articular i la força muscular
  • Millorar el control motor voluntari
  • Millorar la flexibilitat
  • Millorar l’equilibri dinàmic i estàtic
  • Estimular la marxa
  • Millorar l’esquema corporal i la postura
  • Disminuir l’espasticitat i normalitzar el to muscular

Totes les persones interessades en rebre més informació sobre aquest servei es poden posar en contacte directament amb la nostra fisioterapeuta, Carol Naudí a través del telèfon 973 22 89 80 o per correu electrònic a info@neurolleida.cat