NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Aprendre a llegir millor: el Mètode Glifing

20/03/2019

Entre les diferents dificultats d’aprenentatge es situen aquelles específiques en la lectura. La seva detecció precoç resulta molt important, ja que aquestes dificultats poden suposar un obstacle pel desenvolupament escolar i l’adquisició de la resta d’aprenentatges, situant-se així com una de les principals causes de fracàs escolar.

• La Dislèxia és una dificultat específica de l’Aprenentatge (DEA) d’origen neurobiològic, que es caracteritza per la presència de dificultats en la precisió i velocitat lectora i per un dèficit en les habilitats de descodificació i lletreig (Associació Internacional de la Dislèxia, 2002).

• La Dislèxia existeix a tots els països alfabetitzats, i la seva prevalença oscil•la entre el 5 i el 17%.


Resulta molt important detectar el més aviat possible l’existència de dificultats lectores per poder-les entrenar i millorar. Existeixen diversos mètodes d’entrenament de la lectura, i un dels que està tenint molta acceptació i molts bons resultats és el mètode Glifing.

Glifing és un mètode d’entrenament sistemàtic de la lectura a través d’un joc d’ordinador que permet adaptar-se a les necessitats de cada nen.

• Es basa en la teoria de la plasticitat cerebral i en la premissa que les habilitats lectores es poden entrenar i millorar.


Per entrenar la lectura amb el mètode Glifing només cal disposar d’una tauleta i/o ordenador connectat a internet. El nen entrena entre 15-20 minuts al dia 4 dies a la setmana. El rendiment del nen queda registrat i sempre es valorat per un professional de referència (psicòleg, logopeda, pedagog, etc.), per així poder adaptar l’entrenament a cada cas.

L’objectiu que persegueix aquest entrenament és que la lectura sigui més fluïda i es millori la comprensió, disminuint el número d’errors i augmentant la velocitat lectora. En la majoria dels casos, s’observa una millora significativa a partir dels quatre mesos.

Existeixen diferents factors que són clau de l’èxit del mètode Glifing:

  • S’emmarca dins l’enfocament RTI (“Resposta a la intervenció”), és a dir, constantment es va valorant el rendiment del nen/a per ajustar les activitats a les necessitats de cada cas.
  • Ofereix una avaluació específica de la velocitat, la precisió i la comprensió lectora.
  • L’entrenament està emmarcat dins un entorn virtual lúdic i motivador.
  • Converteix la lectura amb una activitat agradable.
  • Promou l’acompanyament del nen/a amb dificultats de la lectura, cuidant, així, l’autoestima.

A més a més de la lectura, amb les activitats i jocs que Glifing planteja també es treballen altres aspectes cognitius com la memòria de treball, la capacitat d’inhibició, l’articulació, les taules de multiplicar i molt més.


Així doncs, t’animes a entrenar la teva habilitat lectora?

Si t’han quedat dubtes, contacta amb nosaltres!

Més informació a: https://www.glifing.com/metode-glifing/