NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

És l’àrea especialitzada en el diagnòstic, tractament i orientació per a totes aquelles persones que presenten queixes de problemes de memòria.
L'objectiu de la Unitat de Memòria és ajudar el pacient a assolir el nivell més alt possible d’autonomia en el seu entorn quotidià, juntament amb la millor satisfacció i benestar personal.

 Detecció precoç

Consisteix en la realització d’un estudi neuropsicològic complet per tal de disposar d’informació objectiva i fiable sobre les capacitats cognitives actuals de la persona.
Per a què ens pot ser d’utilitat un estudi neuropsicològic:

Per determinar si els problemes de memòria que refereix la persona són els normals per l'edat o si pot tractar-se d'una fase inicial d'un procés neurodegeneratiu.

 En les persones que han sofert una lesió cerebral o que presenten una malaltia neurològica, es valora si aquestes situacions han ocasionat problemes en el funcionament cognitiu

 Conclou si els problemes de memòria que refereix la persona es deuen a processos psiquiàtrics o bé tenen una causa orgànica.

 Fa el seguiment de l'evolució cognitiva en persones que estan rebent tractament neuropsicològic.

+ Informació 

 Orientació

Es proporciona orientació, assessorament i pautes de maneig a professionals, familiars i al propi pacient amb l’objectiu d’abordar de la manera més efectiva possible les dificultats i problemes quotidians que es poden presentar degut a un funcionament alterat de la memòria, proporcionant estratègies i pautes adaptades a cada persona.

També es proporciona informació sobre sobre les possibles dificultats que pot presentar la persona en l’àmbit educatiu i/o laboral degut a les dificultats cognitives, oferint orientacions personalitzades adaptades a cada situació i context específic.

Es realitza un seguiment continuat a les persones que han estat valorades o tractades en la unitat, amb l’objectiu de comprovar si es produeixen canvis en les seves capacitats cognitives i orientar sobre el pronòstic i la necessitat de planificar possibles accions en funció de l’evolució observada.

 Tractament


Sessions individuals

Sessions individualitzades en les que s’ensenyen i practiquen tècniques per millorar el funcionament cognitiu.
Es pot combinar amb sessions de rehabilitació cognitiva per ordinador mitjançant la plataforma Guttmann Neuropersonal Trainer

Grups específics

Desenvolupament de programes en format de grups reduïts, dissenyats específicament per abordar les dificultats i símptomes distintius i propis d’aquell col·lectiu.

Neuroactiva’t:

Abordatge especialitzat adreçat a persones Deteriorament Cognitiu Lleu. 
Aplicació d’un programa d’estimulació cognitiva global, amb l’objectiu de reactivar i potenciar les funcions cognitives i no cognitives que es poden veure afectades degut a aquesta condició.

El programa aborda l’esfera cognitiva, emocional, funcional i familiar, combinant els beneficis terapèutics que proporciona el grup, amb l’atenció a les necessitats individuals.

Programa d’Estimulació Cognitiva per a persones amb deteriorament cognitiu

El programa s’adreça a persones diagnosticades de malaltia d’Alzheimer, demència vascular, o un altre tipus de demència que es trobin en la fase lleu.

Comprèn la realització d’activitats d’estimulació cognitiva, funcional i conductual, adaptades a les característiques i interessos individuals, que tenen per objectiu endarrerir la progressió de la demència.

També inclou la formació i assessorament als familiars sobre pautes de maneig i suport emocional.

Cursos de millora de la memòria adreçats a col·lectius específics:

Conjunt de programes que aborden específicament les dificultats i problema cognitius cognitives que poden presentar els següents col·lectius. Dany cerebral adquirit | Malaltia de Parkinson | Fibromiàlgia | Transtorns d'ansietat | Transtorn funcional de la memòria | Etc..

El seu objectiu és l’entrenament en la pràctica i ús d’estratègies efectives per millorar el funcionament de la memòria en les diferents situacions de la seva vida quotidiana.