NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

La hidroteràpia està considerada com un model d’intervenció terapèutica holístic. La fisioteràpia aquàtica busca les millores que no es poden obtenir amb la fisioteràpia tradicional. Les propietats mecàniques i tèrmiques de l’aigua la converteixen en un medi molt favorable per desenvolupar el tractament:

La flotabilitat disminueix el pes, la pressió sobre les articulacions i els músculs, afavorint l’amplitud de moviment.

La resistència als moviments produïda per l’aigua requereix major esforç muscular.

La temperatura de l’aigua i la pressió sobre el cos milloren la circulació i la relaxació física.

 Està demostrat que els efectes fisiològics derivats de la immersió tenen repercussió a diferents àrees:

Sistema respiratori

Sistema cardiovascular

Sistema renal

Sistema neuromuscularA banda de l’efecte terapèutic sobre els diferents sistemes del nostre cos, cal remarcar els efectes psicològics de la hidroteràpia:

L’entorn on es desenvolupa l’activitat afavoreix una relaxació i un canvi respecte a les sessions habituals de fisioteràpia.

La sensació de pesar menys i la llibertat de moviment ajuda a agafar confiança als pacients.

En el medi aquàtic, persones amb grans discapacitats, es poden moure de forma autònoma, cosa que en el medi terrestre no és possible

Les sessions de tractament tenen un component lúdic, on s’utilitza el joc com a mitjà de tractament.

És realitza un abordatge indvidual en el qual es realitza una valoració de l’usuari fora i dins de l’aigua. El tractament és personalitzat i adaptat a cada patologia per tal de poder millorar o mantenir les capacitats físiques de la persona. Es realitza un pla de tractament específic, individualitzat i únic per a cada usuari, combinant sessions a la piscina i fora.