NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Quan el plaer de menjar es converteix en un problema: disfàgia orofaríngia.

06/04/2017


Què és la disfàgia orofaríngia?Parlem de disfàgia quan apareix dificultat en la deglució, és a dir, en l’acte d’empassar i aconseguir que el bol alimentari (saliva, líquid i/o sòlid) passi correctament des de la boca fins a l’estomac.Quines persones tenen risc de patir disfàgia orofaríngia?La disfàgia no és una malaltia sinó un símptoma, l’indici d’un trastorn que pot ser d’origen neurològic o estructural:

Disfàgia neurògena: és d’origen neurològic i apareix com a conseqüència d’una lesió en el sistema nerviós. Alguns dels trastorns que cursen amb aquest tipus de disfàgia són:

 • Dany cerebral adquirit: accident cerebral vascular, traumatisme cranioencefàlic i lesions postquirúrgiques o infeccions del sistema nerviós central.
 • Malalties neurodegeneratives: demències, malaltia d’Alzheimer, malaltia de Parkinson, esclerosi lateral amiotròfica.
 • Gent gran (envelliment natural).
 • Paràlisis cerebral infantil.

Disfàgia estructural: apareix com a conseqüència d’una afectació i/o lesió directa dels òrgans implicats en el procés de la deglució.

 • Tumors i neoplàsies de cap i coll que hagin patit seqüeles dels tractaments aplicats: cirurgia de resecció, radioteràpia, etc.
 • Malformacions congènites o traumatismes craniofacials.
 • Estretament de l’esòfag per ingesta de càustics.
 • Estretament de columna vertebral cervical per degeneració.Com puc saber si estic patint un procés de disfàgia?La disfàgia pot manifestar-se a través de diversos signes d’alerta o símptomes que cal conèixer per poder detectar a temps. Els signes d’alerta que cal tenir presents són:

 • Inadequat tancament labial que pot anar acompanyat, o no, de baveig.
 • Presencia de residus d’aliments a la llengua o a la boca.
 • Necessitat d’estossegar o tossir durant la deglució o després d’aquesta que pot anar acompanyat, o no, d’envermelliment facial i/o llagrimeig.
 • Aparició de canvis en la veu (veu “mullada o humida”) després de deglutir.
 • Vivència freqüent d’ennuegaments.
 • Molèsties o dolor al deglutir.
 • Sensació d’estretament o d’embús a la gola en empassar l’aliment.
 • Aparició d’infeccions respiratòries de repetició.

Hi ha altres símptomes que també cal considerar tot i que no són exclusius d’una disfàgia:

 • Negativa a menjar i/o beure o sentiment de rebuig vers determinats aliments i/o líquids.
 • Pèrdua de pes progressiva i/o pèrdua de massa muscular d’origen desconegut.
 • Aparició freqüent de febre d’origen desconegut.

L’aparició d’alguns d’aquests símptomes pot fer sospitar de l’existència d’una disfàgia. En aquest cas, caldrà que consultem al nostre metge de capçalera per tal que realitzi les actuacions pertinents.

Conseqüències de la disfàgia. La importància de tractar adequadament els processos de la disfàgia.


Un inadequat tractament de la disfàgia pot desencadenar conseqüències que poden resultar fatals, provocant un gran impacte en la capacitat funcional, la qualitat de vida i la salut de la persona que la pateix. Aquestes conseqüències poden ser:

 • Processos de desnutrició i/o deshidratació.
 • Pneumònies aspiratives i greus infeccions respiratòries. Segons diversos estudis publicats, la pneumònia aspirativa suposa la principal causa de mort en les persones amb malalties neurològiques i pacients fràgils amb alteració de la deglució, i la tercera causa de mort en persones majors de 85 anys.

abordatge de logopedia que t’oferim des de NeuroLleida, actúa sobre la disfagia amb l’objectiu de millorar
la capacitat funcional i vetllar per la qualitat de vida i la salut de la persona a través d’una alimentació segura i eficaç.


A NeuroLleida comptem amb un ampli i específic pla d’abordatge en logopèdia, que engloba un complet sistema d’avaluació de la persona, el disseny d’un programa de tractament individualitzat, i la creació de programes específics d’assessorament i orientació tant per al pacient com per al familiar i/o cuidador. Per aconseguir-ho, oferim diverses actuacions:

 • Aplicació d’estratègies d’adaptació: adaptacions de l’entorn directe, de les condicions del gest alimentari i modificació de la dieta en quant a consistències i textures.
 • Aprenentatge de tècniques deglutòries i maniobres posturals.
 • Aplicació de tècniques i exercicis de reestructuració dels òrgans implicats en l’acte de la deglució.